В световен мащаб използваме повече от 4 трилиона кубични метра прясна вода годишно. Същевременно само малък процент (около 0,3%) е годен за консумация от хората. Останалите 99,7% са в океаните, почвите, ледените шапки или се носят в атмосферата. Това означава, че всъщност един основен природен ресурс за живота и здравето ни е изключително ограничен.

Всеки ден това количество намалява, тъй като необходимостта от вода засяга почти всяко ежедневно действие – готвене, миене, чистене и всички навици, които ни помагат да се поддържаме здрави. Но, за да продължим да правим всичко това, трябва да се научим да я пестим.

Според Световния доклад за мониторинг на водите (World Water Development Report), издаден от ЮНЕСКО, около 2.2 милиарда души по света нямат достъп до сигурна питейна вода. Това е основен проблем, който изисква незабавни решения и действия.

Вземайки предвид всичко това, ние от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център решихме да отбележим Световния ден за хигиена на ръцете 5 май с две инициативи.

Първата е  посветена на важността от спазването на добра лична хигиена на ръцете. За целта поставихме основните послания на Световната здравна организация по темата на ключови места в болницата. На второ място оставихме своя призив за пестене на водата по време на сапунисване на ръцете при всяка от близо 130-те мивки в лечебното заведение. Зад стикерите „Пести водата“ стои фактът, че дори само половин минута прекомерно изтичане на вода може да доведе до загуба на десетки литри на дневна база.

Ако всеки от нас започне да бъде по-внимателен и осъзнат с използването на ценния природен ресурс в ежедневието си, можем значително да намалим този излишък и да спестим големи количества в края на всяка година.

Съчетаването на индивидуални и колективни усилия в тази посока е ключът към осигуряване на достъп до питейна вода за всички и запазване на екосистемите за следващите поколения.