Какъв е процеса на диагностициране?

Диагностицирането при раковите заболявания се поставя чрез образни изследвания (рентген, мамограф, ехограф, скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.), на които се вижда туморът и се определя размерът му. След това задължително се прави хистологично изследване – взима се проба от тумора и се гледа под микроскоп за това какви клетки съдържа. Всичко се записва в епикризата от болничното заведение, където е извършена биопсията. Освен вида и стадия на тумора в букви и цифри, епикризата съдържа и номерата на блокчетата с материал от вашия тумор. В патологията на болницата и срещу подпис от ваша страна можете да поискате блокчетата за повторен анализ. Ако решите, можете да ги занесете в друга патология за ново определяне на вида и стадия на тумора.

При някои видове рак има и туморни маркери, които подпомагат поставянето и потвърждаването на диагнозата. Когато сте наясно с вида и стадия на заболяването, следва да предоставите документите си на онкологична комисия, която ще реши как да бъдете лекувани. Такава комисия заседава във всички специализирани онкологични болници в страната.


Къде и как се поставя правилната диагноза?

Както вече уточнихме, диагнозата се установява, чрез редица изследвания. Образни изследвания, хистологични изследвания и туморни маркери. Когато се наложи да правите такива изследвания, е важно да знаете някои подробности:

 

  • Независимо на колко надежден апарат е направен скенерът или ядрено-магнитния резонанс, важен е лекарят, който ще разчете изследването. Затова направете тези изследвания в големите центрове по образна диагностика. Търсете доказаните специалисти и специализираните болници за лечение на онкологични заболявания.  Винаги търсете второ мнение.
  • Правилото за повторно мнение важи и за хистологичното изследване, където и да сте го направили, в която и болница в страната. Не пристъпвайте към лечение, преди да е ясна и точна диагнозата, потвърдена с две независими хистологични изследвания. Ако двете мнения не съвпадат, потърсете трето мнение.
  • При рак на гърдата, наред с хормоналният профил на тумора, задължително се изследва HER2, защото резултатът му е важен прогностичен фактор за развитие на заболяването. Ако резултатът за HER2 е положителен, задължително се прилага определен тип лечение, насочено срещу този фактор.
  • При изследване на туморни маркери препоръчваме изследването да става в една и съща лаборатория всеки път за да е сигурно, че данните са съпоставими. Имайте предвид, че маркерът може да се повлияе и от възпалителни процеси в организма. Те могат да повишат стойностите му до два пъти над горната референтна граница. Едва след нея онколозите търсят причина за развитие на туморния процес.


Внимавайте по кой метод работи съответната лаборатория и какви са референтните стойности. Коментирайте резултатите със своя онколог, без да се притеснявате предварително.


Видове апарати за изследване и диагностика 

Най - общо казано образните изследвания са: ехограф, рентген, мамограф, скенер, ядрено-магнитен резонанс, PET/CT и SPECT/CT. Разполагаме и с триизмерна мамография с томосинтез, която се превръща в „златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

На кое от тях да се изследвате зависи какви и къде са оплакванията ви, както и какво точно ще се гледа – тъкан или кост. Всичко това ще реши специалистът, при който сте отишли за консултация. Обикновено същият специалист ще ви насочи и къде са най-добрите апарати във вашия регион. 

Не правете на своя глава изследвания. Някои от гореизброените апарати облъчват организма с големи дози. Затова намерете лекар, на когото да се доверите и който ще намери време да ви обясни какви изследвания и къде да направите, какво предстои. Това е изключително важно, за да сте спокойни по време на лечението.

След като сте минали през тези стъпки, вие вече знаете вида, размера и стадия на тумора. Ясно е дали има разсейки в други тъкани и органи. Диагнозата е уточнена и това е най-важното на този първи етап. Сега следва да представите документите си на онкологична комисия, която да назначи подходящото за вас лечение.

След поставената диагноза, комисия трябва да ви назначи лечение, а понякога е възможно да препоръча допълнителни изследвания, преди да определи лечебния план. 

Онкологична комисия заседава във всеки онкологичен център в страната. Какво ще бъде лечението, зависи от много фактори:

  • вид и големина на тумора;
  • може ли да бъде опериран туморът;
  • има ли метастази;
  • възраст на пациента, други заболявания и др;

Има приет стандарт за лечение на рака. Ако имате нужда да обсъдите предложеното ви от комисията в най-близкия онкологичен център лечение, можете да се явите с всички епикризи и изследвания пред друга комисия, в друго лечебно заведение.
Освен това можете да си запишете час за консултация и с някой от водещите специалисти (химио- или лъчетерапевти). Така ще можете в 30 минути да се запознаете с това какво ви предстои и да зададете въпросите, които ви интересуват.

Когато се явите пред онкологична комисия (т. нар. онкокомитет) и тя разгледа вашия случай, може да се окаже, че медицината не разполага с подходяща за вас терапия.

Това може да се случи, ако:
Вашият тумор не се влияе нито от лъчелечение, нито от медикаментозно лечение (химиотерапия). Тогава от вас ще се изисква само да правите контролни прегледи в онкологичния диспансер през определен период от време, за да ви следят и да повлияват страничните неразположения.
Поради напреднал стадий на болестта или други причини (например съпътстващи заболявания) е възможно стандартната терапия да е неподходяща, защото ще влоши качеството на живот. 

Каквото и решение да вземете за това къде и как да се лекувате, трябва да знаете, че лечението е комплексно. Предвид сложната природа на злокачественото заболяване, Световната здравна организация е приела стандарти за съвременна терапия, включваща лъчелечение, химиотерапия и оперативно лечение или комбинация от методите. Изберете болница или клиника с лекар, на когото имате доверие. Това е важно за вашето лечение.


За успешното лечение имат значение също режимът на хранене, движението и емоционална­ нагласа.


Тази статия е част от " Наръчник в помощ на пациенти с онкологични заболявания и техните близки" -

- издание на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания

Вижте целия наръчник ТУК

 


СЪСТАВИТЕЛИ:
Любка Ангелова, консултант,
Асоциация на пациентите с
онкологични заболявания
Александър Миланов,
Клиничен социален работник
в Центъра по психология,
психоонкология и психосоматика,
Аджибадем Сити Клиник

КОНСУЛТАНТИ:
Българско онкологично научно
дружество (БОНД)