Доц. Иво Петров, медицински директор на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, придоби академична длъжност Професор

Print

Проф. Иво Петров заслужи отличните рецензии на научното жури към Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

Медицинският директор на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център придоби академична длъжност „професор“ по Кардиология към Медицински факултет при СУ “Св. Климент Охридски“. Проф. Иво Петров удиви научното жури с научно-изследователска,  учебно-преподавателска и диагностично-лечебната си дейност.

 „Считам, че научната продукция, с която доц. Петров се представя в настоящия конкурс е значителна и далеч надхвърля изискванията на ПАРС – СУ „Св. Кл. Охридски“, посочва в рецензията си проф. д-р Снежанка Тишева, дмн. Проф. Иво Петров е автор на 147 научни труда, които включват 5 монографии, 119 статии в списания. Публикациите му са цитирани в 95 български и 926 международни журнала,  което определя изключително висок IF (показател за измерване значението на научни издания)– 334, 842.

Диагностично-лечебната дейност на проф. Иво Петров е също значителна и включва редица нововъведения както за България, така и в световен мащаб. У нас той е национален консултант по кардиология, търсен лектор е на много международни симпозиуми.  „Доц. Петров е отлично подготвен клиничен и инвазивен кардиолог, непрекъснато търсещ, прилагащ, създаващ и усъвършенстващ интервенционалните методики.“, заключва проф. д-р Теменуга Донова, дм, дмн в становището си. Сред приносите със световно значение е приложеното от проф. Иво Петров ендоваскуларно лечение (имплантиране на ендопротеза и открити стентове, центриращи кръвотока )при деца с животозастрашаваща аортна дисекация. За първи път в света той провежда и изцяло ендоваскуларно лечение при дисекация на аортата тип А чрез имплантиране на модулиращ кръвотока стент. Този принос в медицината става обект на публикация в световно признатото списание по кардиология JACC.

Проф. Иво Петров успява през годините да се утвърди и като изключителен преподавател.  За много талантливи кардиолози той е неизчерпаем източник на професионални знания, компетентност и иновативни практики.  Постиженията му като специалист, автор и преподавател го определят като безспорен авторитет в научната област.

Придобитото научно звание „професор“ е поредно потвърждение за превзетите от проф. Иво Петров върхове и повод за гордост у всеки един член от екипа на Аджибадем Сити Клиник.