Отварянето на офертите по обществена поръчка с предмет доставка на 5бр. ехографски апарати за нуждите на Аджибадем Сити Клиник Медицински център ЕООД" ще се състои на 09.09.2013г. / понеделник / от 10.00ч. в офиса на Възложителя.На отварянето могат да присъстват всички лица съгласно разпоредбите на ЗОП.