Aa
Образна диагностика

Мамографски център

Центърът за мамодиагностика и скрининг в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда включва пълният ред образни методи за скрининг и диагностика на рака на гърдата, а именно – цифров мамографски апарат, софтуер за компютърно асистирана диагностика, ултразвукова диагностика, стереотаксична биопсия и магнитен резонанс, оборудван с бобини и софтуер, подходящи за изследване на заболяванията на гърдата. Лекарите, обслужващи центъра са сертифицирани рентгенолози с богат опит в областта на мамологията и онкологията.

Какво е мамография?
Мамографията е специфичен образен метод, при който с относително ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Това е най-разпространеният метод за диагностика на заболяванията на гърдата, при жени и мъже. Мамографията е единственият сертифициран метод в света за провеждане на скрининг на рака на гърдата. С нейна помощ могат да се визуализират малки лезии, които не могат да бъдат палпирани. 

Дигиталната мамография представлява цифрова система, при която обикновеният рентгенов филм е заменен от детектори, имащи способността да превърнат отслабените рентгенови лъчи в електрически сигнали. От тези електрически сигнали се получава образ, в случая на млечната жлеза, който може да се анализира на екран или да се принтира на специален филм, подобно на конвенционалната рентгенография. Дигиталната мамография има редица предимства като висока разделителна способност, позволяваща да се визуализират изключително малки патологични находка, както и по-ниската доза йонизиращо лъчение, приложено по време на изследването.

В зависимост от целта на изследването, мамографията е скринингова или диагностична.

Скрининговата мамография е мамографски метод, използван широко за ранна диагностика на рака на млечната жлеза и се провежда при жени, които нямат оплаквания или видими промени в гърдите. Обикновено тя изследва двете млечни жлези в две взаимно перпендикулярни проекции. Така могат да се открият туморни формации, които не се опипват при обикновения преглед. Жените над 45-годишна възраст и тези с повишен риск за възникване на рак на гърдата трябва да се подлагат задължително на скринингова мамография.

Диагностичната мамография е рентгенов метод, подходящ за изследване на всички жени, които имат симптоми от страна на млечните си жлези като напиващи се туморни маси, задебеление или зачервяване на кожата на гърдата, секреция от каналите, деформация на зърното или болка. С диагностична мамография се уточняват и всички аномалии, установени при скрининговото изследване.

Компютърно асистирана диагностика /Computed Aided Diagnosis
Компютърно асистираната диагностика е софтуерен продукт, който подпомага анализа на образите, получени при мамография. Системата е организирана така, че да съсредоточи вниманието на рентгенолога върху определени патологични зони на мамографията, като по данни от големи проучвания се приема че повишава чувствителността на метода над 20%. При нея компютърът не заменя квалифицирания опит на рентгенолога, който взема крайното решение във всеки клиничен случай.

Ултразвуково изследване на млечните жлези
Всяко едно патологично състояние на гърдата може да наложи допълнително уточняване с помощта на ултразвуково изследване. То се провежда с апарат с висока разделителна способност от квалифициран лекар като получената информация допълва тази, получена при мамографията. Ултразвуковото изследване на млечните жлези е показано при пациенти в детеродна възраст поради липсата на йонизиращо лъчение.

Магнитнорезонансно изследване на млечните жлези
Съвременната мамографска диагностика в контекста на персонализираната медицина и стремежът към индивидуален подход към пациента, предлага нови решения, едно от които е използването на  Abreviated Breast Magnetic Resonance. С възможността си да “преодолее” някои от недостатъците на конвенционалната мамография, Abreviated Breast Magnetic Resonance показва висока чувствителност при откриването на непалпиращи се лезии, особено на фона на плътен паренхим на гърдата.  Той е адаптиран така, че да осигури максимална информация при относително късо време на изследване.  
1.    Какво представлява МР мамографското изследване?
Магнитнорезонансното изследване на гърдите е образен метод, който не използва рентгеново лъчение, а се основава на взаимодействието на магнитни полета и радиофреквентен пулс за получаване на детайлен образ на гърдите. По-време на изследването се инжектира контрастна материя, чрез което допълнително се повишава специфичността на метода за откриване на злокачестявени формации.
2.    Кои пациентки са подходящи за изследване с профилактичен МР мамографски протокол?
Профилактичният МР мамографски протокол (Abbreviated MRI) не се препоръчва за всички жени, а само за тези, които са с висок риск за развитие на рак на гърдата. Магнитнорезонансното изследване не може да замести мамографията. Двата метода се допълват, като информацията от тях позволява много по-прецизна оценка на гърдите. Препоръчително е жените с висок риск да провеждат двете изследвания всяка година, като е желателно МР мамографското изследване да започне още от 30 годишна възраст.

Във високорисковата група попадат жени, които:
•    имат роднини от първи ред с рак на гърдата; такива са майка, сестра, дъщеря;
•    са носителки на наследствена генна мутация – BRCA1 или BRCA2; която се установява чрез специализирано кръвно изследване;
•    са били подложени на лъчетерапия в областта на гръдния кош в по-млада възраст (между 10 и 30годишна възраст);
•    имат плътен паренхим и са фамилно обременени;
Възпреки че е високоефективен метод, МР изследване на гърдите не може да изобрази микрокалцификатите, които понякога могат да бъдат белег за рак. Те се установяват чрез мамография.
3.    Как да преценим сами дали попадаме в рискова група?
Вие попадате в рисоковата група, ако отговаряте на поне един от горепосочените критерии. Можете да се консултирате с нашите специалисти по образна диагностика на гърда, които ще ви помогат да определите какъв е вашият риск за развитие рак на гърдата.
4.    Кога да планираме изследването си?
За жените, които имат менструация, най-подходящото време за МР изследване е между 7-мия и 15-тия ден от менструалния цикъл. За първи ден на менструалния цикъл се счита първия ден на менструалното кървене. За жените в менопауза изследването може да се направи по всяко време.
5.    Как протича самото изследване?
I етап: Подготовка
Половин час преди самото изследване на регистратура Образна диагностика ще получите бланка с няколко въпроса, както и с писменото ви съгласие за извършване на изследването. Необходимо е да отбележите:
•    дали имате някакви алергии; скрининговото МР изследване на гърдите включва инжектиране на контрастна материя през вена на ръката. Необходимо е да се знае дали имате алергии, за да се избегнат усложнения, свързани с контрастното вещество;
•    дали имате бъбречни проблеми; при хора с бъбречни увреждания контрастното вещество би могло да предизвика усложнения;
•    дали имате метални стуктури в тялото си (напр. изкуствена става), както и дали ви е поставен пейсмейкър, слухов апарат и пр.;
•    дали кърмите; препоръчително е да спрете да кърмите 12-24 часа след изследването, за да елиминирате контрастната материя от тялото си;
Лаборантът ще ви въведе в стая, където е необходимо да оставите всички бижута и метални предмети, които носите. Ще ви бъде дадена болнична престилка, която да облечете и ще ви бъде поставен абокат на ръката, през който ще се въведе контрастната материя.
II етап: Изследване
По време на самото изследване, ще лежите по корем на плоска маса, в която има отвори за гърдите ви. По време на изследването масата ще навлезе в дълъг и плосък цилиндър. Не бива да се движите докато трае изследването. Предимството на скрининговия протокол е, че е много кратък (около 5 мин.). Така дори жени с клаустрофобия биха могли да се подложат на него.
6.    Какво да очакваме от резултата?
Радиологът ще прегледа получените образи. В случай, че бъде открита съмнителна находка, болницата разполага със сектор по мамодиагностика, където е възможно:
•    да се проведат допълнителни диагностични изследвания (напр. ехография на гърди);
•    да се извърши биопсия, материалът от която се изследва от патоанатом за хистологична оценка;
7.    Каква е следващата стъпка при положителен резултат?
При доказване рак на гърдата, в болницата може да се проведе консултация с екип от хирурзи, специализирани за хирургично лечение рака на гърдата и да се изготви индивидуален лечебен план за всеки пациент.


Биопсия
В случаите, когато мамографското или ултразвуково изследване покажат наличието на патологична зона в структурата на млечната жлеза се налага провеждането на биопсия. Най-добре е тя да бъде изпълнена в отделението по Образна диагностика под непосредствения контрол на съответния специалист. Правилният избор на вида лечение при туморите на гърдата изискват прецизна тъканна характеристика на патологичния процес. След получаване на резултат от специалист хистопатолог, хирургът съвместно с пациента решава кое е най-подходящото лечение в съответния случай. Отделението по Образна диагностика в Болница Токуда има пълен набор от инструменти за провеждане на биопсия под мамографски или ехографски контрол.

Стереотаксична биопсия
Стереотаксичата биопсия е съвременен метод, позволяващ взимането на тъканен материал под непосредствен рентгенов контрол. Най-често този метод се прилага при непалпируеми малки тумори или малки неуточнени лезии, съдържащи в структурата си микрокалцификати. В тези случаи стереотаксията подпомага точното локализиране на патологичната зона, при което в нея се въвежда тънка игла, чрез която се взима материал за хистологично изследване.

Консултативен мамографски център
В случаите, когато патологичната находка изисква, пациентът може да бъде представен на т.нар. онкологичен комитет, съставен от експерти в областта на диагностиката, лечението и проследяването на рака на гърдата. В него влизат образен диагностик, химиотерапевт, онкологичен хирург, лъчетерапевт и патолог. В тези случаи клиничният проблем се решава на принципа на мултидисциплинарния подход, което позволява съвместна експертна оценка на всички специалисти, ангажирани в процеса на лечение на пациента.


За рака на гърдата

ПРОФИЛАКТИКАТА И РАННАТА ДИАГНОСТИКА НА РАКА НА ГЪРДАТА СА КЛЮЧЪТ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯТА НА БОЛЕСТТА

 • Всяка 10-та българка е застрашена от рак на гърдата.
 • В световен мащаб всяка година 1 000 000 жени се разболяват от рак на гърдата.

Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване сред жените по целия свят. Всяка 10-та българка е застрашена от рак на гърдата, а всяка година от рак на гърдата у нас заболяват над 3 500 жени. Въпреки че и до днес причините за възникване на заболяването не са известни, е доказано, че здравословният начин на живот, профилактиката и ранната диагностика са най-сигурният начин за предпазване на жените. Същевременно, съществуват някои рискови фактори:

 • фамилна обремененост – т.е. наличието на раково заболяване при майка, баба, сестра, дъщеря;
 • генетични промени свързани с изменения в BRCA1 и BRCA2 гените;
 • доказан рак на едната гърда, вероятността за възникване на рак и на другата е по-голям;
 • не раждали жени или при късно раждане на първо дете;
 • ранна поява на първата менструация или късно настъпване на климакса.

Улови симптомите

Често не обръщаме внимание на някои важни симптоми или пренебрегваме малките промени, които случайно сме установили.

Обърнете се към своя лекар винаги, когато установите:

 • Бучка или деформация на гърдата си;
 • Бучка в областта на подмишницата;
 • Изтичане на секрет от зърното на гърдата;
 • Деформация на зърното;
 • Промени в цвета и вида на кожата на гърдата.

За съжаление първите симптоми при възникване на рак на гърдата често остават незабелязани. Когато туморът е още малък и разположен дълбоко в тъканта на гърдата, той не може да се опипа, не предизвиква болка и дискомфорт. Затова в целия свят за ранната диагностика на рака на гърдата се използва мамографията.

РАННАТА ДИАГНОСТИКА МОЖЕ ДА СПАСИ ЖИВОТ

Профилактичният преглед се извършва при жени, които нямат оплаквания. Неговата цел е да следи състоянието на млечните жлези и евентуално да установи наличието на промени, които своевременно да бъдат уточнени. В зависимост от възрастта на жената и структурата на млечните жлези, методите, които се прилагат са различни. При младите жени - по-подходяща е ехографията, която не използва рентгенови лъчи и позволява изобразяването на плътните млади гърди. Жените в зряла възраст, над 50 години е препоръчително да се изследват с мамография. Така могат да се открият туморни формации, които не се опипват при обикновения преглед.

Диагностичният преглед е този, от който се нуждаят жените със симптоми като напиващи се образувания, задебеление или зачервяване на кожата на гърдата, секреция от каналите, деформация на зърното или болка. С диагностична мамография се уточняват и всички аномалии, установени при скрининговото изследване. При провеждане на диагностичното изследване от изключителна важност е да се проследи историята на заболяването и да се предостави предходната медицинска информация. Диагностичният преглед може да наложи разширяване на обема на изследване с провеждане на магнитно-резонансно изследване на млечните жлези или биопсия на патологичната находка.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА РАКА НА ГЪРДАТА

 1. Предпазва ли кърменето от рак на гърдата? Доказано е, че жени, които са кърмили децата си показват по-ниска честота на заболяване на млечните жлези.
 2. Повишава ли употребата на контрацептивни средства и други препарати на хормонална основа риска от заболяване? Да, особено когато се приемат продължително в постменопаузална възраст.
 3. Истина ли е, че при висок риск за рак на гърдата, не може да се направи нищо, освен да се следи за признаци на заболяването? Все още медицината не разполага със средства за реална превенция. Затова най-сигурният начин е редовното провеждане на профилактични прегледи. За този контингент пациентки те са по-обстойни и започват в по-ранна възраст.
 4. Вярно ли е твърдението, че биопсията със спринцовка може да причини разсейки? Не, биопсията е основен диагностичен метод за доказване хистологията на процесите.
 5. Облъчването от ежегодните мамографии увеличава ли риска от рак? При мамографията използваната доза рентгеново лъчение е преценено ниска и не води до лъчеви усложнения. За тази цел специализираните клиники провеждат специален качествен контрол на апарата и образа с оглед сигурността на жените.
 6. Повишават ли имплантите риска от рак на гърдата? Не, но е задължително преди поставянето им да се направи профилактичен мамографски преглед.
 7. Пречат ли имплантите при мамографски преглед? Да, в различна степен в зависимост от начина на поставянето им. Съществуват техники, които до голяма степен преодоляват неудобствата.