Aa
Образна диагностика

Образни изследвания за пациенти с COVID-19

В Клиниката по Образна диагностика за рентгеновите изследвания на пациенти с COVID-19 е създаден алгоритъм, който осигурява изолираното им провеждане в отделни часови интервали. Специално за позитивни за коронавирус пациенти са предназначени следните три времеви отрязъка: 

  • от 10.00 до 12.00 часа, 
  • от 14.00 до 16.00 часа и
  • от 18.00 до 20.00 часа.

!!! Регистрирането на заявките за изследването става само през първия час от съответния интервал, за да може всички заявени пациенти да бъдат обслужени в рамките на посочените два часа.

Създадената организация позволява да се извършват образни изследвания на COVID пациенти и едновременно безопасно да бъдат обслужвани и всички останали пациенти. Осигурява се разделяне на потоците и ограничаване до минимум на рисковете за пациенти с онкологични, кардиологични, неврологични и други заболявания, които имат нужда от образни изследвания.

Ако пациент е със съмнение или доказан COVID-19 в тежко състояние, той се приема и третира като спешен в ковид зоната на Спешно отделение, където се извършват рентгенови изследвания с мобилен апарат. В указаните три часови пояса коридорът, който води до кабинетите за рентгенови изследвания след влизане през централния вход на болницата се затваря за работа само с пациенти с COVID-19. През останалото време сме осигурили безопасен коридор за всички останали пациенти, включително тези, които желаят да направят профилактични изследвания след боледуване от COVID-19.

Входът за пациенти с COVID или със съмнение за инфекцията е отделен и се намира вдясно от Централния вход на болницата. В т.нар. ковид зона на Спешно отделение (Спешно отделение 2) се извършва регистрацията, прегледите и изследванията на тези пациенти, изолирано от останалите.

Организацията не допуска смесване на потоците и позволява безопасно извършване на образните изследвания и за останалите нуждаещи се пациенти с различни от COVID-19 състояния.

Моля, бъдете отговорни и спазвайте установения ред и движение в болницата, спрямо определения график!
Нека пазим взаимно както пациентите, рискови за заразяване и тежко протичане на инфекцията, така и семействата си и специалистите в лечебното заведение!