Образна диагностика

Образни изследвания за пациенти с COVID-19

 

В Клиниката по Образна диагностика за рентгеновите изследвания и КТ на бели дробове на пациенти с COVID-19 е създаден алгоритъм, който осигурява изолираното им провеждане в отделни часови интервали. Специално за позитивни за коронавирус пациенти са предназначени следните три времеви отрязъка: 

  • от 10:00 до 11:00 ч.
  • от 16:00 до 17:00 ч. 

Молим пациентите да регистрират заявките за изследванията 10 мин. преди съответния час, за да може всички пациенти да бъдат обслужени в рамките на посочения времеви интервал.

Създадената организация позволява да се извършват образни изследвания на COVID пациенти и едновременно безопасно да бъдат обслужвани и всички останали пациенти. Осигурява се разделяне на потоците и ограничаване до минимум на рисковете за пациенти с онкологични, кардиологични, неврологични и други заболявания, които имат нужда от образни изследвания.

Ако пациент е със съмнение или доказан COVID-19 в тежко състояние, той се приема и третира като спешен в Ковид зоната на Спешно отделение, където се извършват рентгенови изследвания с мобилен апарат. В указаните три часови пояса коридорът, който води до кабинетите за рентгенови изследвания след влизане през централния вход на болницата, се затваря за работа само с пациенти с COVID-19. През останалото време сме осигурили безопасен коридор за всички останали пациенти, включително тези, които желаят да направят профилактични изследвания след боледуване от COVID-19.

Входът за пациенти с COVID или със съмнение за инфекцията е отделен и се намира вдясно от Централния вход на болницата. В т.нар. Ковид зона на Спешно отделение (Спешно отделение 2) се извършва регистрацията, прегледите и изследванията на тези пациенти, изолирано от останалите.

Организацията не допуска смесване на потоците и позволява безопасно извършване на образните изследвания и за останалите нуждаещи се пациенти с различни от COVID-19 състояния.

Моля, бъдете отговорни и спазвайте установения ред за движение в болницата спрямо определения график!
Нека пазим взаимно както пациентите, рискови за заразяване и тежко протичане на инфекцията, така и семействата си и специалистите в лечебното заведение!