Лицево-челюстна хирургия

Консултации

Консултативните прегледи се извършват всеки понеделник и четвъртък от 8:30 до 13:30ч, I етаж - кабинет по Лицево-челюстна и пластична хирургия.