Aa
Микробиология

Бърз комбиниран антигенен тест за COVID-19, грип А и грип Б

Бързият комбиниран антигенен тест установява с една проба антигените на SARS-CoV-2, грип А и грип Б. Пробата се взема от назофарингеален (носен) секрет.

Вземане на проба и получаване на резултат

Тестът може да бъде заявен на регистратура Клинична лаборатория и да бъде извършен в мобилния пункт извън сградата на болницата в близост до Спешно отделение. 

Пробата може да бъде взета и след преглед и преценка от специалист в зависимост от оплакванията на пациента.

Резултатът е готов до 2 часа от получаване на пробата в лабораторията и може да бъде проверен онлайн тук>> 

Предимства

Времето за извършване на бързите антигенни тестове е много по-кратко от PCR диагностиката - необходими са около 30 минути. Чувствителността на положителната проба е 100%, ако тестът се изпълни в период от 0 до 3 дни след появата на симптомите или при подозрения за излагане на риск. Комбинираният тест е много подходящ за бързо диференциране на COVID-19, грип А и грип Б и първоначално ориентиране в сходната симптоматика на тези инфекции, особено в есенно-зимния сезон.     

Цена

  • Цената на бързия комбиниран антигенен тест за COVID-19, грип тип А и грип тип Б е 55 лв.
  • Цена на обикновен бърз антигенен тест: 40 лв.
  • Цена на отделен тест за грип А и грип Б: 23 лв.