Хирургия на гърда

Мултидисциплинарен мамологичен център - екип

ЕКИПЪТ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ МАМОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

 

Dr Rosen PanovД-р Росен Панов – началник отделение „Второ хирургично отделение” и ръководител на Мултидисциплинарния мамологичен център

Завършил  е Първа английска гимназия в София. Продължава образованието си в МУ - София и Карловия медицински университет в Прага, където се дипломира през 1989 год по специалността  „Медицина”.             Дълги години работи като хирург в Общинска болница – гр. Самоков и Пета градска болница – София с придобита специалност „Хирургия”.

От 1997 год. участва в проекта „Токуда Болница София” и е от първите лекари, посетили и специализирали в Болниците на доктор Токуда в Япония.

През 2005 год. е поканен от ръководството на „Токушукай медикал корпорейшън” да се заеме с изграждането на болницата в София и до края на 2010 год. заема длъжността „Изпълнителен директор” на МБАЛ „Токуда Болница София”. Също така  Д-р Панов ръководи  „Второ хирургично отделение” и  мултидисциплинарния Мамологичен център към болницата.

Хирург с профилна насоченост – третиране на заболяванията на млечната жлеза, той е специализирал в тази област в много водещи онкологични центрове в Япония, Франция, Италия и Англия. Има разработки, публикации и участия в множество научни семинари,  най-вече в областта на „онкопластичната хирургия на млечна жлеза”.

Член е на EURAMA- Европейската асоциация за лечение на заболявания на млечните жлези.

Assoc Prof Galina KirovaДоц. д-р Галина Кирова-Недялкова, д.м. – началник Клиника "Образна диагностика

Висшето си медицинско образование завършва през 1986 г.  в МУ-София и последователно работи в Рентгеново отделение на Окръжна болница, гр. Добрич, в секция Съдова и интервенционална диагностика към  Рентгеново отделение на Военномедицинска академия, в Секция Образна диагностика на Национален онкологичен център и отделение по Образна диагностика към УБ "Лозенец". Притежава диплом за придобита специалност "Образна диагностика". Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта. Благодарение на дългогодишния си стаж в Националния онкологичен център познава добре биологията, особеностите, методите за диагностика и проследяване на онкологичните заболявания. Специален интерес представляват заболяванията на гръдния кош и сърцето. Специализирала е в Университетските болници в Упсала, Швеция; Бордо, Франция и Онкологичния Център в Марсилия, Франция.

Научната си дейност започва през 1992 г. след успешно положен изпит за научен сътрудник във Военномедицинска академия. През 2000 г. защитава дисертационен труд, свързан с особеностите на диагностиката на дифузните заболявания на белия дроб. 
Автор е на повече от 150 публикации в национални и международни списания. Автор и съавтор на учебници в областта на образната диагностика. Организатор и лектор на редица национални и международни форуми в областта си. От 1997 г. е гост лектор към Националния онкологичен център, МУ-София, БАН и координатор на научните форуми, организирани със съдействието на Royal College of Radiologists в България.
Заместник главен редактор е на научното списание "Рентгенология и радиология". Член е на редица научни национални и международни дружества и организации.

Проф.д-р Ташко Делийски, дмн - Консултант към Второ хирургично отделение - Хирургия на гърда

Проф. Делийски е роден през 1950 година. Професионалното му развитие в клинично, педагогическо и научна направление започва в МУ-Плевен, където последователно заема длъжностите началник на Онкохирургия, ръководител на Онкологичен център, заместник ректор и декан.

След първоначален 15-годишен опит в областта на общата и спешна хирургия професор Делийски се профилира допълнително в онкологията и онкохирургията, от които особено значение от практичен и научен характер заемат заболяванията на коремните органи, кожата и  млечната жлеза. В последните години с голяма задълбоченост проучва и внедрява новостите в инвазивната диагностика и оперативното лечение на заболяванията на млечната жлеза, на базата на което придобива научно звание „Доктор на медицинските науки” и научната степен „Професор”. Гласувано му е доверие да е един от експертите, разработили националните алгоритми за съвременно лечение на рака на млечната жлеза.

В научната и практическата му дейност в момента акцент са проучвания, свързани с онкопластичния подход при операции на гърдата, в което направление е ръководител на докторанти. Многократните му специализации и преподавателска дейност във водещи онкохирургически клиники в Европа са му създали широки контакти за обмен на опит. Това му позволява да внедрява най-новите постижения и да провежда научни проучвания в колективи с наши и чуждестранни учени.

Проф. Делийски е заместник-председател на Българското хирургическо дружество.

Той е поканен от ръководството на МБАЛ „Токуда Болница София” да се присъедини като консултант към екипа на Второ хирургично отделение по Програма за развитие на научно-изследователската и внедрителната дейност по проблемите на рака и другите заболявания на млечната жлеза.

Dr Valentin IvanovД-р Валентин Иванов - мамолог

Завършил е медицина през 1989 г. в МУ-София. През 1991 г. придобива специалност „Образна диагностика”. Участвал е в програмите ESDIR, HALE Project , Galen Project в курс, организиран от Европейското училище по радиология. Преминал е програмата за обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония.
Работил е отделенията по „Образна диагностика” във Военномедицинска академия, Четвърта Работническа болница и 14 години във Националния онкологичен център. Последните 11 години в НОЦ работи със званието „научен сътрудник”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало.
Професионалният му интерес е насочен в сферата на мамологията.

 

 

Д-р Юлия Атанасова - началник на отделение по Пластичнo-възстановителна и естетична хирургия

Завършила е медицина в МУ-Варна през 1992 година. През 98 година защитава първата си специалност по Обща хирургия, а втората - Естетична и реконструктивна хирургия придобива през 2005 година. Специализирала е в Швейцария. Занимава се професионално с хомеопатия и антропософия. Работила е в МБАЛ "Добрич". Към екипа на Пластично-възстановителна и естетична хирургия се присъединява през 2009 година. 

 

Dr Rumen LazarovД-р Румен Лазаров - началник отделение "Лъчетерапия"

Завършил е с отличен успех Медицинска академия гр. София.Има признати специалности по Медицинска радиология и Онкология. Д-р Лазаров е високо квалифициран специалист, със задълбочени познания по лъчелечение и онкология. Има 18 години стаж в тази област.  
Участвал е активно при въвеждането на компютъртомографската диагностика и стадиране на туморите, с които започна прилагането на нови методики за индивидуализирано КТ планиране за лъчелечение на болни с Болест на Ходжкин, тестикуларни тумори, тумори на белия дроб и тумори на малкия таз. 
Участва активно в целия процес на планиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекс за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”;
Участва активно при въвеждане на нови методики за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”, при болни с тумори на глава и шия, гръден кош и абдомен;
Участва активно в обучението на персонала за работа с апаратите и програмите за планиране и административен пренос на данни за линеен ускорител „Електа”;
Съчетаването на познанията в практиката и научните интереси намира израз в участието му в две успешно завършили и едно настоящо клинични проучвания, на препаратите Герисан”2000 г., “Еритропоетин”2002 г.“ и 2006 г. „Перифозин” .
През 2005 г. става Началник на Лаборатория по топометрия в Клиника по лъчелечние НСБАЛО-ЕАД, София.  
Повече от 10 години участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на НСБАЛО-ЕАД, София: Член на Комитет "Лъчетерапия" в НСБАЛО-ЕАД, София

  • Член на Комитет "Бял дроб" в НСБАЛО-ЕАД, София
  • Член на Комитет "Лимфоми" в НЦХТ, София
  • От 2006 г. е член на „Онкологична комисия” при УМБАЛ „Св. Ана”

От ноември 2009 ръководи отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София".

Има богат преподавателски опит. От постъпването си на работа е лекционен асистент  на лекции и упражнения на рентгеновите лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, а от 1995 г. води пълен лекционен курс.

 

Проф. д-р Драга Тончева, дмн - Началник Генетична лаборатория
Dr Krasimir OreshkovД-р Красимир Орешков – интернист и онколог

Завършил е МУ-София през 1990 г. Има две специалности - "Вътрешни болести" и "Онкология", като втората си специалност е придобил  във Франция. Работил е в Института по белодробни болести към СБАЛББ "Света София” в Клиниката по Спешна и интензивна белодробна терапия. В началото на 1998 г. постъпва в Интензивна кардиологична клиника на Пета МБАЛ. В края на 1999 година заминава за Франция, където защитава специалност по "Медицинска онкология" в Университетската болница в Нант. Преминал е курс по клетъчна и тъканна биотерапия. В отделението на МБАЛ „Токуда Болница София” е от април 2007г. Член е на Българското онкологично дружество.

 

Д-р Деян Атанасов - хирург, мамолог
Dr Miryana DaskalovaД-р Миряна Даскалова

Завършва висше образование в МУ - София 2007 година. От завършването си до сега работи във Второ Хирургично отделение на Токуда Болница София. От 01.09.2010 год. специализира "Хирургия" в МБАЛ "Токуда Болница София". Професионалният й интерес е в областта на хирургията с насоченост хирургично лечение на заболяванията на гърдата. Владее английски език.