Гастроентерология

Отделение по Гастроентерология

В последните десетилетия Гастроентерологията се обособи като технически развита специалност, свързана с  всички достижения на съвременната техника. Използването на ултразвуковата апаратура, ендоскопска апаратура, инвазивната диагностика и методи на лечение е рутинна практика в отделението по Гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Това го прави съпоставимо с клиниките и звената от хирургичния профил, като често пъти процедурите, извършвани от гастроентеролозите спестяват на пациентите оперативно лечение. Отделението се ползва с авторитет в страната и в чужбина, като звено, откликващо по всяко време на денонощието. Отделението разполага с отличен кадрови потенциал, с добра теоретична, практична и методична подготовка с трето ниво на компетентност - най-високо в страната, поради високия рейтинг и компетентност на работещите специалисти, които извършват успешно едни от най-сложните манипулации според стандартите по Гастроентерология.

Иновативен подход за лечение на асцитния синдром

Д-р Радин Цонев, Д-р Красен Иванов

Лечението на рефрактерните асцити е предизвикателство за гастроентеролози, онколози и общопрактикуващи лекари. Рефрактерния асцит се среща най-често при наличие на декомпенсирана чернодробна цироза, при пациенти с малигнени заболявания, като израз на карцинозата на перитонеума, при кардиачни цирози и пациенти с ХБЗ на хемодиализа. За лечение на рефлактерния асцитен с-м в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ползваме системата Асепт - немски дивайс. Най-подходящите пациенти за поставяне на дивайса са онкологично болните и такива с терминална бъбречна недостатъчност.

Научете повече за перманентния интраперитонеален порт при лечение на злокачествен асцит на онкоболни ТУК >

Хепатологичен център

Към отделението е обособен Хепатологичен център с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на хроничните вирусни хепатити, признат и утвърден в България, в който се извършва рутинна диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити. Наличието на добра материална база е предпоставка за прецизното диагностициране на хроничните вирусни хепатити чрез извършване на количествено определяне на виремията и генотипизиране на болестта. Центърът разчита на добра колаборация с останалите 5 центъра на територията на София и с НЗОК и реагира своевременно на нуждите на пациентите с подобни заболявания. Наличието на подготвени хепатолози и хирурзи и нарастващия брой на чернодробни заболявания е от съществено значение и за готовност за обезпечаване на чернодробни трансплантации.

Отделението има добра взаимовръзка с Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Клиниката по образна диагностика, като на разположение са утвърдени специалисти в съответните области. Пациентите от страната с показания за хоспитализация се приемат своевременно.

Вижте повече за хроничните чернодробни заболявания тук >

Сектор по Диетология

Към Гастроентерологията е разкрит сектор по Диетология. Специалистите-диетолози консултират пациентите за необходимия хранителен режим и съставят индивидуални диети в зависимост от вида на заболяването и състоянието на пациента.

В отделението се обучават специализанти по Вътрешни болести и Гастроентерология и регулярно се провеждат курсове по програма за следдипломна квалификация на специалисти от болницата и извън нея. 

Съвременна апаратура

Отделението разполага с единствения апарат за неинвазивно изследване на степента на фиброза и стеатоза на черния дроб - Фиброскан на френската фирма Ехосенс. Той позволява измерване на плътността на черния дроб чрез транзиентна еластография. Изследването трае 10 минути и предоставя информация за тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб при съмнение за хроничен вирусен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, неалкохолен стеатохепатит при затлъстяване и захарен диабет, цироза, хемохроматоза и др.

Отделението разполага с ехографски сектор със съвременна апаратура на General Electric за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика.