Aa

Спешно отделение

Спешното звено на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда ЕАД е със статут на спешно отделение с първо ниво на компетентност. Функционира 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Отделението е разположено на първия етаж с непосредствен достъп за транспортни средства и възможности за комуникация с всички болнични диагностични и терапевтични структури, с възможност за директна комуникация с Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение.

Спешно отделение се ръководи от д-р Първолета Кръстева - със специалност по спешна медицина и ст.м.с. М. Коджабашева с квалификация по управление на здравни грижи.
В Спешно отделение работят общо 19 лекари - 7 с призната специалност и 12 без специалност, както и 18 сестри и 4 санитари.
Разполага с оборудвана зала с 6 поста за прегледи и спешна терапия, от които 2 реанимационни поста.

Събота, неделя и в часовия интервал от 19:30 до 07:30 ч на територията на Спешно отделение функционира дежурен педиатричен кабинет.

Спешното отделение разполага с оборудвани линейки за високоспециализиран реанимационен междуболничен транспорт.

 

 

Неотложна медицинска помощ 24 ч. в денонощието

Висококвалифициран екип от медицински специалисти осигурява 24-часова неотложна помощ във всички области на медицината.

  • Съвременно оборудване на „Шокова зала” и стая за интензивно лечение.
  • Възможност за междуболничен транспорт на болни в тежко състояние.

Симптоми, диагнози и процедури