Д-р Весела Данкова

Неонатолог Педиатър
Д-р Весела Данкова е завършила медицина през 2006 г. в Медицински унивеситет - София. Работила е като лекар-ординатор към Клиниката по детски болести на УМБАЛ „Лозенец“ в периода 2007- 2009 г. 

През 2009 г. започва специализация по педиатрия към „СБАЛДБ - проф. Иван Митев”. Работила е в Клиниката по Неонатология на същата болница от 2012 г. до май 2021 г. През 2016 г. придобива специалност по Педиатрия, а през 2020 г. по Неонатология. 

В периода 2017- 2021 г. е работила допълнително към клиниките по Неонатология на УМБАЛ „Софиямед“ и СБАЛАГ „Св. София“. Има проведен курс в родилна зала на СБАЛАГ „Майчин дом“.