Aa

Задух

Задухът е чест симптом, който може да бъде с произход от сърцето или  извънсърдечен произход

А. От сърдечен произход
Задухът от сърдечен произход най–често се дължи на следните причини:

Сърдечна недостатъчност при понижена помпена функция на сърцето. Може да се причини от редица заболявания. Най–честите са исхемичната болест на сърцето, клапни заболявания на сърцето, миокардити, кардиомиопатии (други заболявания на сърдечния мускул). Лечението може да е медикаментозно, хирургично или посредством ресинхронизиращ кардиостимулатор, механични устройства подпомагащи функцията на сърцето, в зависимост от конкретното заболяване.
Клинична характеристика:  Задухът при сърдечна недостатъчност може да настъпи внезапно или да се засили постепенно в течение на месеци и години. Най – често се изразява в недостиг на въздух при физически усилия. По–тежки форми са пристъпен нощен задух и задухът при заемане на легнало положение, който принуждава пациентът да седне в леглото.

Сърдечна недостатъчност с гранична или съхранена помпена функция на сърцето.
В този случай е нарушена способността на сърцето да се изпълва с кръв и са повишени наляганията на пълнене. Дължи се на понижена разтегливост и еластичност и повишена ригидност на сърдечния мускул – например при хипертрофия вследствие хипертония. Оплакванията може да се провокират при хипертонична криза.  Лечението е медикаментозно. Клиничната картина често е неразличима от тази при сърдечна недостатъчност с понижена помпена функция.

Сърдечните аритмии може да причинят задух, както поради понижена помпена функция на сърцето при много бърз или бавен пулс, така и поради намалено време за изпълване на сърцето с кръв, както е при тахикардия.

B. От смесен произход

Белодробен тромбоемболизъм – задухът може да е много силен и се дължи на повишеното налягане в системата не белодробното кръвообращение и недостъчно окисляване на кръвта при запушване на част от съдовете на белия дроб.  Недостигът на въздух обичайно настъпва внезапно, но може да се засили постепенно при наличие на предхождаща сърдечна недостатъчност или извънсърдечни причини за задух.

Други форми на белодробна хипертония. Другите форми на белодробна хипертония се причиняват от редица  причини,  за уточняването на които обичайно се  изискват множество изследвания. Най – често се съпровождат с постепенно прогресиращ задух при физически усилия.


С. От извънсърдечен произход

При заболявания на дихателната система – ХОББ, бронхиална астма, други алергични реакции, сънна апнея, възпалителни заболявания на белия дроб, процеси предизвикващи стеснение на дихателните пътища и други. Симптомите обичайно се облекчават при специфична терапия – например  приложение на инхалаторни медикаменти.