Aa
Съдова хирургия

Внезапно настъпила болка в гърдите, съчетана със сърцебиене и задух

Най-често се касае за белодробна емболия. При това заболяване кръвен съсирек (тромб ) от запушената вена (венозна тромбоза ) се откъсва и запушва белодробната артерия. При тежки и масивни белодробни емболии може да се стигне до спиране на сърцето. При среднотежки емболии се развива болка в гърдите, сърцебиене и задух, понякога кръвохрак.

Синдромът изисква следното поведение и диагностични процедури:

Спешна консултация с ангиолог, кардиолог и пулмолог!

Диагностични процедури:
Ехо-Доплер- изследване на венозната система на долните и горни крайници за откриване на венозната тромбоза.
СТ- ангиография на белодробните артерии –метод на избор.
Ангио-пулмография – диагностицира емболията и едномоментно се извършва тромбаспирация и локална фибринолиза.
D –димери – изследване на кръвта за активност на тромбозен процес.
При уточнена диагноза се предприема следното лечение:
Медикаментозна терапия  - при по-леки случаи  лечението е с хепарин или друг антитромботик за срок от 5 до 10 дни.
Ендоваскуларна терапия –при среднотежки и тежки емболии се извършва фрагментиране и тромбаспирация на емболията, съчетано с локална фибринолиза(с лекарство разграждащо тромба)
Кардио-хирургично лечение –  извършва се по спешност при масивни животозастрашаващи белодробни емболии.
Противосъсирваща терапия се провежда до една година от началото на заболяването.