Aa

Внезапна силна и продължителна болка в крака или ръката, водеща до невъзможност за движение

Внезапната и продължителна болка в някои от долните или горни крайници, съпроводена с побледняване, изстудяване и загуба или ограничаване на движението, най-вероятно се дължи на остро запушване на периферна артерия от тромб или ембол. Острата тромбоза най-често се дължи на атеросклеротичен процес, а емболията – на съсирек, откъснал се от сърцето при аритмия или друго сърдечно заболяване.

Синдромът изисква следното поведение и диагностични процедури:

Спешна консултация с ангиолог и /или съдов хирург (до 6 часа от началото на оплакванията)!

Диагностични процедури:
Доплерова сонография – измерване на наляганията на двете ръце и двата крака. При съотношение на стъпалното към брахиалното налягане под 0.9, се касае за артериално заболяване. При разлика в налягането над 30 мм, се касае за стеноза или тромбоза на артериите, хранещи горните крайници.
Ехо-Доплер- изследване на артериалната система на горните, долните крайници и корема – метод с висока диагностична достоверност.
СТ- ангиография
Контрастна ангиография – златен стандарт за диагностика на съдовите заболявания.
При уточнена диагноза се предприема следното лечение:
Ендоваскуларна терапия – реваскуларизация и стентиране на стенозата или тромбозата.
Съдово-хирургично лечение – при по-тежкитe случаи, когато ендоваскуларната терапия е невъзможна или неефективна.