Aa

Тръпнене или болка в крайник

При редица заболявания или увреждания на централната или периферна нервна система е възможно внезапното или постепенно настъпване на тръпнене или болка в крайник. Най-често срещаните състояния, свързани с подобни оплаквания са радикулитите, дисковите хернии, мозъчните инсулти, луксации или фрактури на прешлени, плекситите, полиневритите. При увреди на периферната нервна система обикновено водещият симптом е болката, докато при централни увреди, в частност инсулти, в повечето случаи няма болка, а само изтръпване на един или повече крайници, обикновено в едната телесна половина, но може и само на едната ръка или крак. Ако проявите са само в един крайник, то по-вероятно е да се касае за увреда на един нерв или коренче. Появата на подобни симптоми налага консултация с невролог и по преценка провеждане на допълнителни изследвания. При периферни увреди – радикулити, плексити, дискови хернии и др., особено при протрахирано протичане на заболяването е необходимо провеждането на електромиографско изследване и образна диагностика. Електромиографското изследване установява степента на промяна на функцията на нервните влакна и мястото на увреда, докато образните изследвания изясняват анатомичните корелации.