Aa

Постоянна болка в крака - подбедрица или бедро, съчетана с оток

Внезапно настъпилата болка в крака или ръката, съчетана с дифузен оток, е типичен симптом при дълбока венозна тромбоза на крайниците. Това заболяване не е рядко и предизвиква тежки усложнения. Развива се при хора с вродена свръхсъсирваемост на кръвта, след травми и операции, при бременност,контрацептиви, обездвижване, онкологично заболяване. При запушване на венозния съд, кръвта не може да се дренира и се развива болка, оток, крайникът става синкав и топъл. При нелекуваните венозни тромбози в 50% от случаите се развива белодробна емболия, а в хроничната фаза на заболяването се развива Посттромбозен синдром –хроничен оток, кожни промени и венозна язва.

Синдромът изисква следното поведение и диагностични процедури:

Спешна консултация с ангиолог или съдов хирург!

Диагностични процедури:
Ехо-Доплер- изследване на венозната система на долните и горни крайници – метод с много висока диагностична достоверност.
СТ- флебография или MRI –флебография.
D –димери – изследване на кръвта за активност на тромбозен процес.
При уточнена диагноза се предприема следното лечение:
Болнично лечение:
Медикаментозна терапия  -  най-често лечението е с хепарин или друг антитромботик, а при тежки случаи се прилага обща или локална фибринолиза за срок от 5 до 10 дни.
Ендоваскуларна терапия – реканализация на тромбозата, съчетано с локална фибринолиза( с лекарство разграждащо тромба)
Съдово-хирургично лечение –  извършва се рядко.
Противосъсирваща терапия се провежда до една година от началото на заболяването.