Aa

Гръдна болка

Гръдната болка може да бъде с произход от сърцето или извънсърдечен произход от сърдечносъдовата система – например аортата (най – големият кръвоносен съд в тялото, изхождащ от лявата камера и кръвоснабдяващ сърцето, мозъка и всички вътрешни органи и мускули). Нерядко причината, поради която е потърсен кардиолог е гръдна болка, причинена от заболявания извън сърдечносъдовата система.
Стенокардната болка има следните типични особености: 

Характер: болката може да варира по интензитет от неопределен дискомфорт до много силна и непоносима. Най – често се описва като тъпа болка, стягане, притискане, тежест.

Локализация: най – често болката се разполага  на широка площ зад гръдната кост, в по – редки случаи в лява гръдна половина, още по – рядко в дясно от гръдната кост. Понякога исхемичната болка може да има друга локализация – само в горния етаж на корема, в по – редки случаи – само китките, лактите или долната челюст.

Провокация: обичайно стенокардната болка се провокира от физически усилия. Може също така да се предизвиква и от други фактори – емоционален стрес,  ниски или високи температури, при пушене, след нахранване и др. Стенокардната болка не се влияе от фазите на дишането,  както и от завъртането или позицията на торса. Не се променя при натиск в областта на гръдния кош, където се локализира. Подобни характеристики насочват към друг произход на болката.

Преминаване: болката преминава или се облекчава частично за кратко време (до няколко минути) след приложение на нитрати. Стенокардната болка, провокирана от физическо усилие обичайно преминава до 15 -20 мин. след преустановяване на усилието. Забележка: болката причинена от спазъм на хранопровода също се облекчава от нитропрепарати. Тъй като последните понижават артериалното налягане е възможно да повлияят на неисхемичната гръдна болка при  хипертонична криза – аорталгия (виж по – долу). В тези случаи обаче е необходимо повече време за настъпване на ефекта.

Излъчване: типичното излъчване на болката е към лявото рамо и ръка. Понякога може да се излъчва към двете рамене и ръце, а в редки случаи – само вдясно. Типично е и излъчването на стенокардната болка към шията и долната челюст.

Ако гръдната болка притежава не всички, но поне две от посочените характеристики, тя се определя като атипична. В останалите случаи говорим за неспецифична гръдна болка, която най – вероятно не е със сърдечен произход.