Aa

Главозамайване (световъртеж), загуба на съзнание

Главозамайването може да е причинено от редица сърдечни заболявания: сърдечни аритмии, аортна клапна стеноза, ниско артериално налягане, причинено от заболяване  или от медикаменти. Главозамайването при ниско кръвно налягане често настъпва само при заемане на седнало или изправено положение.
Главозамайването може да настъпи при редица неврологични заболявания.
Нерядка причина е засягане на кръвоснабдяването на главния мозък поради стеснения на каротидните и/или вертебралните артерии. Лечението може да е медикаментозно, интервенционално /стентиране или балонна дилатация/, или да бъде хирургично.
Главозамайване може да има при гастроинтестинални,  ендокринологични заболявания (напр. хипогликемия, захарен диабет), при  бъбречна недостатъчност, при висока температура и др.