Aa

Болка в ръката, явяваща се при физическо натоварване и отзвучаваща след неговото прекратяване

При хронично запушване на артериите на горните крайници, причинено от атеросклероза или васкулит, кръвоснабдяването на ръцете се ограничава до осигуряване на кръв и кислород в покой – при липса на движение. При работа, когато кислородната консумация на мускулите се увеличава многократно, тъканите изпадат в кислороден глад, който се изявява под формата на болка, принуждаваща пациента да спре натоварването.

Този симптом е типичен за периферната артериална болест. Често пациентите с такива оплаквания се лекуват неправилно за плексит или артроза.

Симптомът изисква следните диагностични процедури:

Планова консултация с ангиолог или съдов хирург.
Доплерова сонография – измерване на наляганията на двете ръце. При разлика в налягането над 30 мм, се касае за стеноза или тромбоза на артериите, хранещи горните крайници.
Ехо-Доплер- изследване на артериалната система на горните крайници – метод с висока диагностична достоверност, при който чрез ултразук се изобразява кръвотокът през съответната артерия.
СТ- ангиография- изследване, при което чрез Компютърен томограф и контрастна материя се изобразяват съдовете и техния ход.
Контрастна ангиография – златен стандарт за диагностика на съдовите заболявания.
При уточнена диагноза се предприема следното лечение:

Медикаментозна терапия - при по-леките случаи с много добра компенсация.
Ендоваскуларна терапия – реваскуларизация и стентиране на стенозата, или тромбозата.
Съдово-хирургично лечение – при по-тежките случаи, когато ендоваскуларната терапия е невъзможна или неефективна.