Aa

Болка в крака/периодично накуцване

При хронично запушване на артериите на долните крайници, причинено от атеросклероза, или васкулит, кръвоснабдяването на крайниците се ограничава до осигуряване на кръв и кислород в покой – при липса на движение. При ходене, когато кислородната консумация на мускулите се увеличава многократно, тъканите изпадат в кислороден глад, който се изявява под формата на болка, принуждаваща пациента да спре натоварването. Болката в подбедрицата или бедрото постепенно отзвучава, до следващото натоварване. Така пациентът се движи на интервали, като периодично куца и спира движението. Този симптом е типичен за периферната артериална болест. Често пациентите с такива оплаквания се лекуват неправилно за дископатия или артроза.

Симптомът изисква следните диагностични процедури:

Планова консултация с ангиолог или съдов хирург.
Диагностични процедури: 
Доплерова сонография – измерване на наляганията на краката и ръката. При съотношение на стъпалното към брахиалното налягане под 0.9, се касае за артериално заболяване.
Ехо-Доплер
СТ- ангиография
Контрастна ангиография 
При уточнена диагноза се предприема следното лечение:
Медикаментозна терапия - провежда се при по-леките случаи, които са с много добра компенсация.
Ендоваскуларна терапия – реваскуларизация и стентиране на стенозата, или тромбозата.
Съдово-хирургично лечение – при по-тежките случаи и при пациентите, при които ендоваскуларната терапия е неефективна или невъзможна, се предприема хирургично лечение – тромбектомия или бай-пас операции, при които съдът се отпушва или заобикаля с имплантиран синтетичен съд или вена.