Aa

Болка по хода на вена, съчетана със зачервяване и уплътняване на същата

Това са типичните симптоми, явяващи се при тромбофлебит. Заболяването засяга повърхностните вени на долните крайници. Най-често се възпаляват разширените вени, но повърхностен флебит може да се развие и при онкологично заболяване. Повърхностният тромбофлебит не е безопасен. Нелекуван може да причини белодробна емболия.

Синдромът изисква следното поведение и диагностични процедури:

Планова консултация с ангиолог или съдов хирург.

Диагностични процедури:

Ехо-Доплер - изследване на венозната система на долните и горни крайници – метод с много висока диагностична достоверност.
При уточнена диагноза се предприема следното лечение:
Медикаментозна терапия  -  най-често лечението е с хепарин или друг антитромботик, съчетано с венотоник и  еластичен чорап.
Съдово-хирургично лечение –  извършва се рядко, ако процесът асцендира към дълбоките вени.
Противосъсирваща терапия може да бъде  проведена до три месеца от началото на заболяването.