Aa
Образна диагностика

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Ядрено-магнитният резонанс е високо информативен, надежден и безопасен съвременен метод за изобразяване на органите чрез комбинация от радио вълни и магнитно поле. Тези вълни преминават през костната система и меките тъкани и след обработка се получава много ясен и детайлен образ на изследвания орган.  Магнитните резонанси в лечебните заведения на Аджибадем Сити Клиник са последно поколение, съчетаващи висока прецизност на образа, максимална диагностична стойност и комфорт за пациента.  Магнитно-резонансната технология позволява получаването на високо информативен образ в рамките на няколко минути.  Методът е напълно безопасен и поради това приложим при бременни и деца.  Образите се обработват и съхраняват на електронен носител и се архивират в досие на пациента за бъдещо сравняване.  Клиничните индикации на апаратите са разширени, поради използването на най-нови образни технологии като дифузия и перфузия на органи, с което става възможно поставянето на най-ранна диагноза.

Защо се прави
Магнитният резонанс е с широко приложение в клиничната практика. Това е метод на избор при изследване на централната нервна система и периферната нервна система, меките и костните структури, кръвоносните съдове, органите в малкия таз, коремната и гръдната кухини, за пренатална диагностика на нормална и патологична бременност, при определяне на т. нар.  зона на риск при нарушение на кръвообръщението на всички паренхимни органи, в т. ч при мозъчен инсулт, за изобразяване на артерии и вени, както и за прецизиране на положителна мамографска и ехографска находка.

Рискове
Поради това, че този метод използва магнитно поле, трябва да уведомите преди изследването своя лекар и лекарите, които извършват изследването в случай, че:
имате метални импланти и пластини в тялото си
имате пейсмейкър или клипсове след мозъчни операции
имате изкуствена сърдечна клапа или коронарен стент
през последните 2 месеца сте имали някаква операция
страдате от клаустрофобия
имали сте предишен проблем при този вид изследване

Как да се подготвите
Изследването не изисква специална подготовка. Приемайте обичайните си медикаменти с малко вода. Ако изследването е на черен дроб или задстомашна жлеза, не трябва да приемате храна 4 часа преди процедурата. По време на изследването не можете да носите часовници, бижута, пиърсинги, мобилни телефони и кредитни карти.

Какво да очаквате
В нaчалото на изследването ще бъдете помолен/а да подпишете информирано съгласие. По време на цялото изследване ще бъдете подпомаган/а от лаборант или медицинска сестра.  Масата на апарата, на която ще лежите, ще се движи дистанционно напред и назад. Изследването в Сити Клиник оВарна тнема около 15 - 20 мин, така че чувството на клаустрофобия е сведено до минимум.  В случай, че е необходим контраст, лекарят ще Ви разпита за евентуални алергични реакции в миналото към контрастни вещества.  Важно е да информирате лекаря за някакви алергии към контрастна материя при подобни изследвания.  По време на изследването ще получавате указания от командната зала, които следва да спазвате точно.  Ще бъдете помолен/а периодично да задържате дъха си за по-точното изобразяване на органа.  Важно е да не се движите по време на изследването.

Резултати
След изследването не е необходимо спазването на специален режим. Ако е използван контраст, изпийте 8-10 чаши вода за по-бързо елиминиране на веществото от тялото. Ще получите резултатите с разчитане на хартиен носител и запис на диск.

Свързани диагнози