Aa
Клинична лаборатория

Туморен маркер СЕА - Карцино-Ембрионален Антиген

Описание

Карцино - ембрионалният антиген нормално се намира в кръвта на фетуса в утробата, но в повишени стойности след раждането се открива при много злокачествени и доброкачествени заболявания. Не се използва за скрининг, а за определяне на прогнозата, отговора към и ефекта от прилагано лечение или след лечение, както и за откриване на рецидив след период на ремисия.

Защо се прави?

Много клетки в зрелия организъм произвеждат и секретират СЕА.  Доброкачествени заболявания и състояния,  свързани с повишение на СЕА са: тютюнопушене, възпалителни заболявания на червата, панкреатит, цироза. Злокачествените заболявания, протичащи с повишение на СЕА са: коло - ректален рак, рак на яйчниците, стомаха, панкреаса, белите дробове, млечната жлеза и някои видове рак на щитовидната жлеза. СЕА се използва за мониториране на отговора и ефекта от лечението на тези видове рак. Измерването му по време на операция за коло-ректален рак определя до известна степен прогнозата и необходимостта от адювантна/допълнителна химиотерапия.

Рискове

Не съществуват рискове свързани със самото взимане на кръв. Интерпретацията трябва да става внимателно и винаги в допълнение на другите по - информативни изследвания.

Как да се подготвите?

Не е необходима подготовка за изследването. Вашият лекар ще Ви посъветва за това дали лечението, на което сте в момента трябва да бъде спряно.

Какво да очаквате?

Взимане на венозна кръв и изследването й в лабораторията

Резултати

Резултати под 2.5 ng/ml за непушачи и 5 ng/ml за пушачи се считат за нормални.