Aa
Клинична лаборатория

Туморен маркер СА 19.9

Описание

Туморният маркер СА 19.9 или още наречен въглехидратен антиген 19.9 е биохимична субстанция, която се използва за оценка на лечението на рак на панкреаса. Днес много клинични лаборатории се въздържат от използването му за скрийнинг за панкреасен рак, поради високия процент неточни - фалшиво - положителни и фалшиво - отрицателни резултати. Но СА 19.9 се изследва, когато при наличен рак на панкреаса се проследява ефекта от лечението. При 10% от хората с рак на панкреаса СА 19.9 изобщо не се секретира в кръвта. Стойностите му могат да са повишени и при други неоплазми на стомашно - чревния тракт: чернодробен рак, рак на хранопровода, рак на дебелото черво, а също и при неракови заболявания като панкреатити, цироза и запушване на жлъчните пътища и при диабет.

Защо се прави?

За мониториране ефекта от провеждано лечение при панкреасен рак-при успешно лечение се очаква нивата на СА 19.9 да намаляват и обратно.Тестът се използва и за ориентировъчна диагноза при рецидив - възвръщане на раковото заболяване след период на затишие.

Рискове

Самата процедура по изследването не е свързана с рискове, но е необходима много внимателна интерпретация на резултатите.Често се налага извършването на допълнителни изследвания.

Как да се подготвите?

Не е необходима предварителна подготовка. Тестът обикновено не се прилага по време на радиотерапия, тъй като тогава показва високи стойности, поради унищожаването на раковите клетки и освобождаването на маркера в кръвта. Ако в момента се прилага химиотерапия, СА 19.9 се изследва след всеки цикъл. Ако пациентът не прилага лечение в момента или панкреаса оперативно е премахнат, периодично се изследва туморния маркер за установяване на евентуално възвръщане на заболяването.

Какво да очаквате?

Взимане на венозна кръв и изследването й в лабораторията

Резултати

Стойности над 37 U/ml се считат за патологични. Колкото по - висока е стойността, толкова по - напреднало е раковото заболяване. Сравняването става по базисната стойност преди/след лечение, в зависимост от конкретния случай.