Aa
Клинична лаборатория

Туморен маркер СА 15.3

Описание

Туморният маркер 15.3 се тества по време или след лечение за рак на гърдата с цел определяне на отговора към или ефекта от лечението. Това не е скринингов тест, а тест , чрез който се установява, че туморът секретира СА 15.3 антиген и, следователно, терапевтичният ефект може да се мониторира лабораторно.

Защо се прави?

СА 15.3 е протеин, секретиран от клетките на млечните жлези. В случай на раково заболяване нивата му в кръвта се повишават поради усилената секреция на протеина от туморните клетки. Кръвните нива на СА 15.3 се използват за проследяване ефекта и отговора от провеждано лечение и евентуално появата на рецидив-възвръщане на заболяването след период на затишие. Не всички пациенти с рак на млечната жлеза имат повишени нива на туморния маркер - само около 30% от случаите с локализиран само в гърдата рак показват повишени нива. Процентът е по-висок при метастатичен рак  - от 50-90% от пациентите с метастазирал рак имат повишен туморен маркер. Резултатите трябва винаги да се анализират в съчетание с другите по - информативни методи на диагностика.

Рискове

Не съществуват рискове от самото изследване, но интерпретацията на резултатите трябва да става внимателно и само като допълнение на другите информативни диагностични методи - мамография, ехография, компютърна томография, магнитен резонанс и хормонални тестове - хормонална чувствителност, както и генетичните маркери на заболяването - BRCA гените.

Как да се подготвите?

Не е необходима специална подготовка. Предупредете лекуващия си лекар за медикаментите, които взимате в момента и той ще прецени дали е необходимо те да бъдат временно преустановени.

Какво да очаквате?

Взимане на венозна кръв и изследването й в лабораторията

Резултати

Фалшиво - положителни резултати (повишени нива на СА 15.3) има и при неракови заболявания и състояния - възпалителни заболявания на млечната жлеза или яйчниците, яйчникова поликистоза, бременност, лактация, хепатит. Други злокачествени заболявания също дават повишен туморен маркер - рак на яйчниците, белия дроб, простатата, панкреаса и дебелото черво. За нормални се считат нива под 30 U/ml.