Aa
Клинична лаборатория

Туморен маркер СА 125

Описание

СА 125 или раков антиген (от англ. cancer antigen) е белтък, който се намира в повишени количества в кръвта при състояния и заболявания като: миома, рак на матка, яйчници и тръби, ендометриоза, възпалителни заболявания на тазовите органи, цироза, бременност и нормална менструация. СА 125 не едостатъчно акуратен за скрининг на жени в пременопаузата, тъй като много доброкачествени състояния повишават нивото му в кръвта. От друга страна ракът на яйчниците в началото може да протече и с нормални нива на СА 125.

Тестът се назначава за мониториране отговора към цитостатично лечение при установен рак на женските полови органи. Може да се използва за скрининг при високо - рискови групи жени или за установяване на рецидив на раково заболяване след проведено лечение или ремисия. Тестът няма сигурна диагностична стойност и не следва да се използва като диагностичен метод!  Сигурна диагноза се поставя единствено чрез биопсия.

Тестът не е окончателен и диагностичен, а насочващ. Много е вероятно при повишени стойности на СА 125, Вашият лекар да повтори теста и да назначи други изследвания.

Тестът се извършва чрез взимане на венозна кръв

Резултати

В зависимост от конкретния случай тестът се интерпретира различно. За нормални се считат нива под 35 U/ml. Ако има анамнеза за рак на женските полови органи и нивата на СА 125 са високи въпреки лечението, то най-вероятно отговорът към лечението не е добър. Ако в хода на провеждано лечение СА 125 спадне - вероятно туморът отговаря на лечението. Респективно, ако след нормализиране на нивото маркерът се повиши отново - възможен е рецидив. При жени без анамнеза за раково заболяване тестът трябва да се интерпретира внимателно.