Aa
Клинична лаборатория

Туморен маркер AFP - Алфа- Фетопротеин

Описание

Един от най - често използваните туморни маркери е алфа - фетопротеинът (AFP). Това е белтък, нормално произвеждан от незрелите клетки на плода. При раждането AFP е висок и след това постепенно спада до нормални стойности в първата година след раждането. Бременни жени, чийто плод има дефект на невралната тръба ( в резултат на дефицит на фолиева киселина), също показват високи стойности на AFP.  

Защо се прави?

Основните индикации за провеждане на теста са клинично съмнение за: 1. Рак на черния дроб 2. Тумори на тестисите и яйчниците  3. Метастатичен рак на черния дроб, където първичиният тумор е някъде другаде в тялото.

Нормалните нива на AFP са под 10 ng/ml. Умерено високи нива до 500 ng/ml се установяват при хроничен хепатит, както и при пациенти с алкохолно увреждане на черния дроб.

Рискове

Не съществуват рискове от самото изследване. Провежда се чрез взимане на венозна кръв

Как да се подготвите?

Не е необходима предварителна подготовка преди изследването.

Какво да очаквате?

Взимане на венозна кръв и изследването й в лаборатория

Резултати

Нормални са стойности до 10 ng/ml