Aa
Кардиология

Стрес тест (велоергометрия)

Това е тест, който оценява функционалното състояние и физическия капацитет на сърцето, мускулите и белите дробове в условията на постепенно повишаващо се физическо натоварване (въртене на педалите на неподвижно колело или ходене по пътечка - тредмил).  Тестът задължително се провежда в кардиологичен кабинет под наблюдение на кардиолог и опитни медицински сестри.  Подборът на пациентите и индикациите за провеждане на теста се определят от специалист - кардиолог след внимателна оценка на състоянието. По време на теста се провежда продължителнен ЕКГ запис и периодично се измерва артериалното налягане.

Стрес - тестът се провежда с цел: 

  • потвърждение на диагнозата исхемична болест на сърцетооценка на сърдечната функция и физическия толеранс - степента, до която се понася физическо натоварване без поява на обективни промени и субективни оплаквания
  • определяне на прогнозата след преживян миокарден инфаркт
  • оценка на отговора към лечение - медикаментозно, ангиопластика или стентоценка на предизвиканите от физическо натоварване аритмии

Тестът е противопоказан при:

  • нестабилна ангина пекторис
  • скорошен миокарден инфаркт
  • тежка аритмия, хипертония или сърдечна недостатъчност

Не се препоръчва при пациенти с пейсмейкър или трудно подвижни пациенти. По време на теста незабавно съобщете, ако почувствате гръдна болка, световъртеж, задух, изтощение. Тестът ще бъде прекратен и по преценка на кардиолога според обективната находка.

Как да се подготвите
Необходимо е да преустановите приема на храни поне 2 часа преди изследването. Приемът на течности  да бъде само под формата на вода. Редовните медикаменти да се приемат само с вода. Облеклото трябва да бъде удобно и достатъчно широко, памучно и по възможност спортно - горница и панталон. Носете удобни и леки обувки или можете да проведете теста бос/а.

Какво да очаквате
Тестът се провежда на специално колело или тредмил с постепенно увеличаващо се съпротивление на действието през няколко минути.  Трябва да се опитате да поддържате постоянна скорост. Целта е да се увеличи натоварването на сърцето и да се прецени физическия Ви капацитет. Преди изследването към гърдите с прикрепват ЕКГ електроди за провеждането на непрекъснато ЕКГ мониториране.  Към ръката се прикрепва и апарат за кръвно налягане, като измерванията се правят преди всяка нова,  по - висока стъпка на натоварване. През цялото време ще бъдете под стриктно наблюдение на кардиолог и сестра.  Ще бъдете запитан/а за това как понасяте натоварването, как се чувствате и имате ли някакви оплаквания. В случай на болка, задух, световъртеж или изтощение незабаво съобщете! Тестът приключва, когато е събрана достатъчно информация или когато сте достигнали физическия си капацитет.  След края на теста ще си починете седнали/легнали до нормализиране на сърдечната честото, кръвното налягане и общото състояние.

Резултатите са готови веднага след теста. Кардиологът ще ги разчете и обсъди с Вас находката. В деня след теста избягвайте активни физически натоварвания и по възможност почивайте в къщи.