Aa
Кардиохирургия

Стрес ехокардиография с dobutamine

Стрес Ехокардиография с dobutamine представлява изследване, при което, както при теста с физическо натоварване, се натоварва сърцето, за да се оцени неговата функция („хранене“) по време на стрес.
В този случай, обаче, се използва не физическо натоварване, а медикамент, който води до повишение на сърдечната честота и създава условия, както при физическо натоварване. Този метод на оценка се използва за пациенти, които не могат да се натоварят физически (например тези със ставни проблеми) или когато има особености в кардиограмата в покой, които не позволяват да се оцени (само по електрокардиографските промени) функцията на сърцето при натоварване. Както стрес тестът с физическо натоварване, така и стрес ехокардиографията обикновено се използва при поставянето на диагноза "Исхемична болест на сърцето". В някои случаи стрес ехокардиографията се използва при вече известна исхемична болест на сърцето, за да се прецени необходимостта от поставяне на стентове в коронарните артерии. Методът е от полза и при пациентите с клапни заболявания, където целта е да покаже дали има нужда от провеждане на сърдечна операция. Стрес ехокардиографията изисква венозно приложение на медикамент, поради което преди началото на теста се поставя абокат на вена на ръката, който се отстранява след края на теста. Общата продължителност на теста е около 40 минути.