Aa

Рентгенография

Описание
Рентгенографията е метод на изобразяване на органи чрез ниска доза рентгенови лъчи.  Методът широко се използва за изследване на органите в гръдната и коремната кухини, пикочо - отделителната система, костно - ставната система и кръвоносните съдове.  За по - доброто визуализиране на изследвания орган понякога се налага използването на контраст.  Принципът на изследването лежи в различната плътност на органите и структурите в човешкото тяло и тяхното различно поглъщане/отразяване на лъчите.  Тъй като костите са много плътни,  по - голяма част от лъчите не преминават през тях и се отразяват и поради това костите се изобразяват в бяло.  Органи, които са кухи или изпълнени с въздух и течност дават различни оттенъци на сивото до черно.  Съвременните апарати са снабдени с дигитална система за обработка на данните и възможност за по - прецизно изобразяване на изследвания орган.

Защо се прави
Рентгенографията се прилага с диагностична цел при заболявания на сърцето, белите дробове, шийния, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб и тазовите кости,  костите на ръцете и краката,  за изследване на хрансмилателния тракт и пикочо - отделителната система обикновено с контраст, при симптоми на задух, продължаваща кашлица, гръдна болка, стомашен дискомфорт и други прояви от страна на храносмилателната система,  болки по костите и ставите, които налагат диагностично уточняване.

Рискове
Количеството на рентгеново облъчване е много малко, за да предизвика някакви увреждания на организма, но има по - висок риск за малки деца и за бременните и плода. При тях се прилагат нелъчеви методи на диагностика като магнитния резонанс, който е безвреден.

Как да се подготвите
Не е необходима специална подготовка. Преди изследването ще бъдете помолен/а да свалите дрехите и бижутата си, както и всички вещи съдържащи метал: очила, обеци, фиби и пр., които могат да повлияят на изследването.

Какво да очаквате
В зависимост от изследваната област, процедурата се провежда в изправено или легнало положение. По време на изследването ще получите инструкции за леко завъртане на тялото, или отваряне на устата, или вдигане на ръка,  или най - често за пълна неподвижност и задържане на дъха по време на заснимането. Необходимо е да ги следвате точно.  Рентгенографията е безболезнено изследване и преминаването на лъчите през тялото не се усеща. Температурата в залата за изследване може да е по - ниска, поради изискванията за работа на апаратурата. Изследването се провежда от рентгенов лаборант, а се разчита от специалист рентгенолог.

Резултати
Дигиталните рентгенографии са готови веднага и в повечето случаи можете да вземете резултатите след няколко минути. След изследването можете да възобновите нормалните си занимания.