Aa
Ангиология

Протезиране на възходящата аорта и аортна дъга

Прилага се както при хронични аневризми, така и при остри дисекации на аортата. Дисекацията на възходящата аорта е заболяване с изключително висока смъртност, като единственото лечение е с оперативна намеса.

В нашата работа се придържаме към най-съвременните препоръки за лечение на тази патология, а именно интегриране на хирургично и ендоваскуларно лечение (съвместно със специалистите по инвазивна кардилогия). Този подход, съчетан с прилаганите методи за стриктна мозъчна защита и наблюдение, рязко повишават успеваемостта на тази високорискова хирургия.