Aa
Клинична лаборатория

Простатно-специфичен антиген (ПСА)

Описание

Нивото на nростатно -  cпецифичния aнтиген (ПСА) е тест, който основно се използва при скрининга за рак на простатата. ПСА е белтък, който се произвежда от простатата и в по-голямата си част се съдържа в семенната течност. Едно малко количество се установява и в кръвта. Макар, че увеличение на кръвното ниво на ПСА се наблюдава при рак на простатата, подобна находка има и при възпаление и хипертрофия на жлезата.

Защо се прави?

Тъй като простатния рак е най-честият не - кожен рак у мъжа и водеща причина за фатален изход от злокачествени заболявания, то ранната детекция на раковото заболяване има решаващо значение за успешното и навременно лечение. Макар, че в повечето случаи на рак на простатата ПСА е увеличен, то този тест не е с голяма диагностична стойност, тъй като подобни повишени нива има и при възпаление и хипертрофия на жлезата. Интерпретирането на теста трябва да става внимателно и винаги в комбинация с резултатите от дигиталното ректално изследване.И двата теста взаимно се допълват в скрининга за рак на простатата.

Рискове

Макар, че не съществуват рискове от самото изследване, потенциалните рискове са свързани с интерпретацията на теста. Известно е, че тестът е податлив на фалшиво - положителни и фалшиво - отрицателни резултати. Върху теста влияят медикаменти - лекарствата за простатна хипертрофия снижават стойностите на ПСА,  докато други неракови състояния - възпаление,хипертрофия, скорошно полово сношение, както и напредването на възрастта дават високи стойности. Необходимостта от ПСА тест трябва да се обсъди с уролог във всеки конкретен случай и да се прецени съотношението полза/вреда, включително и психологическа.

Как да се подготвите?

Не е необходима специална подготовка. Добре е 1-2 дни преди теста да се въздържате от полов акт, тъй като той повишава нивата на ПСА и тестът може да бъде фалшиво - позитивен. Ако приемате медикаменти за простатна хипертрофия, Вашият лекар може да препоръча спирането им преди теста, за да не повлияят на резултатите.

Какво да очаквате?

Тестът се извършва чрез взимане на венозна кръв

Резултати

 Резултатите са готови в рамките на няколко дни. За нормални резултати се считат стойности под 4 ng/ml. Специалистът - уролог трябва внимателно да ги интерпретира,като вземе под внимание възрастта Ви и други фактори. В повечето случаи се налагат и допълнителни изследвания.