Aa
Клинична лаборатория

Пируват-киназа скрининг тест за рак на дебелото черво ( М2-PK)

Описание

Туморният маркер М2 - Пируват киназа (ПК) е форма на ензима пируват киназа, който е ключов ензим в метаболизма на раковите клетки. Макар, че основното приложение на изследването е скрининг за рак на дебелото черво, други малигнени заболявания също могат да дадат повишени нива на ПК. Измерването на фекалните нива на ПК корелира с  висок процент съмнение за рак на дебелото черво, особено при стойности над 4 U/ml. Тъй като повечето хора предпочитат провеждането на неинвазивни, лесно изпълними  и комфортни скринингови тестове, то М2 - ПК като бърз, надежден и неинвазивен тест е предпочитан от клиницисти и пациенти като метод за начален скрининг. При наличие на положителен резултат от теста, пациентът се насочва към ендоскопска или компютър - томографска колоноскопия за прецизиране на находката.

Защо се прави?

Повишени нива на М2 - ПК има и при други ракови заболявания - рак на бъбреците, на белите дробове, на млечните жлези, на шийката на матката и на храносмилателната система, както и при меланомата. В такива случаи е необходимо изследването да бъде придружено от определяне на специфичните туморни маркери за тези заболявания, напр. СЕА при дебелочревните неоплазми, СА 19.9 за панкреасния рак, СА 15.3 при рак на млечните жлези, както и от допълнителни диагностични изследвания.  Важно приложение на М2 - ПК е изследването по време и след лечение за колоректален рак за определяне на отговора към лечението, както и вероятността за излекуване. Ниските нива на маркера означават успешно лечение и ремисия, докато високите или повишаващи се нива корелират с рецидив, метастазиране или недостатъчен отговор към лечението. Понякога повишени нива има и при неракови заболявания, каквито са възпалителните чревни заболявания ( улцеративен колит и Болест на Крон) и при полипи с големина над 1 см. Съгласно препоръките на СЗО всички мъже и жени над 50 годишна възраст следва да провеждат скрининг за рак на дебелото черво поне веднъж годишно. Хората с рискови фактори - полипи, възпалителни заболявания и фамилна анамнеза за заболяването, следва да започнат скрининга по - рано и да го провеждат по - често.

Рискове

Не съществуват рискове от провеждане на самото изследване. Необходимо е да прочетете внимателно листовката с указанията по провеждане на теста и стриктно да ги спазвате. Тестът не се влияе от прием на храни и лекарства, така че не е необходимо да спазвате ограничаващи диети или да спирате лечението си, освен ако не сте посъветван от Вашия лекар.  

Как да се подготвите?

Не е нужна предварителна подготовка.

Какво да очаквате?

За провеждане на теста ще бъдете снабден/а със специален кит ( набор) от консумативи или от Вашия лекар, или от лабораторията. След прочитане на указанията и приготвяне на  консумативите, ще вземете малко парченце от изпражненията (не по - голямо от грахово зърно)  по начина описан в указанията и ще го поставите в определен за това обезопасен контейнер. Необходимо е да надпишете контейнера с името си и датата на взимане на материала. Желателно е пробата да се предостави на лабораторията до 48 часа след взимането й. Тестът може да се проведе и до една година след взимане на пробата, ако тя е била дълбоко замразена.

Резултати

 Вероятността  за  фалшиво - положителни резултати при М2 - ПК теста е много по - малка отколкото при  другите бързи скринингови тестове, какъвто е фекалният тест за окултно кървене. Обикновено резултатите са готови от 24 до 72 часа след изработването на пробата. За гранична стойност се приема 4 U/ml.