Aa
Клинична лаборатория

Орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ)

Описание

Оралният глюкозо - толерантен тест се извършва с цел оценка на възможностите на организма да разгражда глюкозата под въздействе на инсулина. Това е тест за диагноза на диабет или нарушен въглехидратен толеранс -предиабет, както и на гестационен диабет (по време на бременност). Принципът на теста е в обременяването на организма с глюкозо - съдържаща течност и измерването на кръвната захар на определени интервали. В условията на недостатъчност или липса на инсулин, кръвната захар се задържа трайно висока, докато в нормални условия високото захарно съдържание предизвиква усилена секреция на инсулин от панкреаса и бързо нормализиране на кръвната захар.

Защо се прави?

За диагноза на диабет и предиабет, както и на други състояния, свързани с нарушен въглехидратен метаболизъм. Тестът се използва за скрининг за гестационен диабет между 24 и 28 седмица от бременността. ОГТТ може да се назначи и когато има съмнения за диабет по клинични симптоми, макар че кръвната захар на гладно е нормална.

Рискове

Самият тест не е съпроводен с риск за здравето на пациента, но взимането на кръв може да е болезнено или трудно. Ако страдате от нарушения в кръвосъсирванео и имате склонност към кървене, предупредете лаборанта. Ако имате страх от кръв, предупредете лаборанта и поискайте да ви бъде взета кръв в легнало положение. Желателно е наблизо да има лекар, в случай , че Ви прилошее.

Как да се подготвите?

Без да е необходима специална подготовка, преустановете храненето и приема на течности 8 часа преди теста. Посъветвайте се с Вашия лекар дали е необходимо да спрете някои от редовните си медикаменти, които могат да повлияят на резултатите.

Какво да очаквате?

Преди самия тест се взима венозна кръв за базисно изследване на нивото на кръвната захар. В някои лаборатории се измерва и нивото на инсулина в кръвта. След това ще бъдете помолен/а да изпиете около 230 мл сироп съдържащ 75 грама глюкоза. Отново ще бъде взета кръв на 30 , 60 и 120 мин.за определяне на кръвната захар. След изпиването на глюкозния сироп някои хора получават гадене, причерняване или изпотяване, които са бързопреходни. Основните и най - важни резултати са на втория час, така че в много центрове тестът се прекратява след взимане на кръв на втория час.

Резултати

Кръвната захар на гладно трябва да е под 6.1 ммол/л. Нива между 6 и 7 ммол/л се считат за нарушен въглехидратен толеранс (предиабет), а над 7 ммол/л - за диабет. Резултатите се интерпретират винаги в съчетание с клиничните симптоми!  Резултатите от ОГТТ са както следва: нормален резултат е кръвна захар на втория час под 7.8 ммол /л, нарушен въглехидратен толеранс е между 7.8 и 11 ммол /л и диабет е над 11.1 мол/л