Aa
Кардиохирургия

Операции върху сърдечните клапи

Клапносъхраняващи операции – основната тенденция в съвременната кардиохирургия, към която и ние се придържаме, е възстановяването на правилната функция на сърдечните клапи (реконструктивна, клапносъхраняваща хирургия, пластика) чрез различни оперативни техники. Тези методи научно доказано подобряват както ранните оперативни резултати, така и дългосрочната прогноза на пациента.

Обект на реконструктивната хирургия са всички сърдечни клапи. За пластика на митрална и трикуспидална клапа използваме различни системи за анулопластика (ринг, банд) и техники на реконструкция (резекция, пликация, слайдинг, имплантация на неохорди и др.). При заболявания на аортната клапа, аортния корен и възходящата аорта също предпочитаме клапносъхраняващите процедури, когато това е възможно.