Aa
Клинична лаборатория

Микробиологично изследване на биологичен материал и посявка

Описание

Микробиологичното изследване се провежда за установяване на причинителите на различни инфекциозни заболявания, като за целта се изследват телесни течности и секрети като храчка, носо - гърлен секрет, церебро-спинална течност, кръв, урина и други биологични продукти. Чрез микробиологичното изследване и посявката на секрета на специални среди се доказва точния причинител на дадена инфекциозна болест, което позволява и прилагането на антибиотик, към който съответния причинител е най-чувствителен. За правилното провеждане на микробиологичното изследване значение имат взимането на материал преди започване на антибиотично лечение и предпазването на пробата от замърсяване.

Защо се прави?

Микробиологичното изследване се провежда за установяване на различни видове бактерии, които причиняват инфекциозни заболявания. Доколкото тези бактерии имат различни изисквания по отношение на средата,в която растат,то и микробиологичните изследвания използват различни методи за откриването им. Най - често биологичните продукти и течности, които се тестват са: носо - гърлен секрет, храчка, раневи секрет, кръв и кръвни продукти, урина, вагинален и цервикален секрет, секрет от ухото и др. Посявката на материала става върху специални среди, които осигуряват най - добри условия за растеж на бактерия. След това бактериалната колония се тества с различни антибиотици, като резултатът се представя в антибиограма. Тя показва чувствителността на микроорганизма към тестваните антибиотици и посочва тези, които е вероятно да дадат най - добър лечебен резултат. По този начин се избягва продължителното неефективно лечение с пробни антибиотици и се намалява вероятността от развитие на резистентност ( устойчивост) към антибиотичния препарат.  

Рискове

Не съществуват рискове от самото изследване. Трябва стриктно да се съблюдават правилата за стерилно взимане, транспортиране и манипулиране на материала, за да се избегне замърсяване и фалшиви резултати.

Как да се подготвите?

Не е нужна предварителна подготовка за изследването

Какво да очаквате?

Материалът се взима в лаборатория или от Вашия лекуващ лекар. Пробата се поставя в стерилен контейнер, надписва се,  датира се и се изпраща в лабораторията. В повечето случаи взимането на материал е част от клиничния преглед и не се налага повторно идване. В зависимост от конкретния случай ще бъдете посъветван/а точно какво се очаква от Вас.

Резултати

Резултатите отнемат няколко дни, особено ако пробата е положителна и се прави антибиотично тестване. Резултатите се изпращат на лекуващия лекар, който по-нататък определя лечението Ви.