Aa

Магнитно-резонансна ангиография

Описание
Магнитно-резонансната /МР/ ангиография е минимално инвазивен метод за изобразяване и оглеждане на кръвоносните съдове чрез създаването на магнитно поле около органите и тъканите. Изследването се провежда с помощта на контрастно вещество, за по-добро изобразяване на съдовете. Образите се обработват в реално време и от най-добрата позиция за визуализиране на изследваната област. Те са триизмерни, съхраняват се на електронен носител и се архивират в досие на пациента. За разлика от традиционната катетърна ангиография, където е необходимо поставянето на катетър в един от големите съдове на тялото и инжектирането на контраст през него, МР ангиография е по-бърз, надежден и сигурен метод и свързан с по - малко усложнения.  Съвременните апарати са снабдени с функциите дифузия и перфузия и позволяват оценка на функционалното състояние на органа.

Защо се прави
Магнитно-резонансната ангиография се прилага за изследване на съдовете на мозъка, крайниците, белите дробове, корема, малкия таз, сърцето. Основните показания за прилагането й са: стеснения/блокаж на съда, травми, аневризми, съдови малформации,  дезорганизирано кръвоснабдяване при съмнение за тумори, атеросклероза, дисекация на аортата и др.

Рискове
Магнитно-резонансната ангиография не е свързана с някакви сериозни рискове за здравето на пациента.  Използваният контраст - гадолиниум, не е на йодна основа, както при компютърната томография, поради което е малко вероятно да предизвика алергична реакция. Магнитният резонанс не използва рентгенови лъчи и поради това не облъчва дори и с малка доза тялото. Макар, че методът е безвреден за бременни жени, преценката дали да се проведе трябва да бъде направена от опитен специалист. При бременни не се прилага контраст. Много тревожни пациенти, деца и хора страдащи от клаустрофобия се налага да получат лек седатив (успокоително) преди изследването. Магнитно-резонансното изследване не се провежда в случай, че имате : имплантиран кардио-дефибрилатор или пейсмейкър, кохлеарен имплатнт, метален клип или друг вид метален имплант на някоя от артериите. С повишено внимание и по преценка се провежда при: изкуствени сърдечни клапи, наскоро поставена изкуствена става, имплантирани нервни стимулатори и лекарствени помпи, ортопедични метални шини и пирони. Необходимо е да уведомите специалиста, извършващ изследването, за всички метални обекти намиращи се в тялото Ви.

Как да се подготвите
Преди изследването ще бъдете помолен/а да свалите всички метални или непостоянно фиксирани обекти от тялото си-очила, бижута, фиби, слухови апарти, подвижни челюсти и пр. Препоръчва се да се въздържате от храна и силни напитки 4-8 часа преди изследването. Процедурата се провежда само с информираното Ви съгласие.

Какво да очаквате
Преди изследването лаборантът или сестрата ще Ви обяснят подробно в какво се състои изследването и ще Ви дадат подготвителни указания. Много тревожни болни,  деца или хора с клаустрофобия могат да получат и малка доза седатив преди изследването. Ще бъдете помолен/а да легнете на апаратната маса и сестрата ще инжектира контраст във вената чрез венозен катетър. След това масичката се плъзга в отвора на магнитно-резонансната машина и в рамките на следващите няколко минути се получават изображения от различни позиции на изследваната област. По време на същинското заснемане ще бъдете помолен/а да задържите дъха си. В зависимост от това, коя област на тялото се оглежда ще получите съответните указания. Екипът, който води процедурата е зад стъклена преграда и ще чувате инструкции по интеркома /звуковата уредба. Ако по време на изследването получите каквито и да било оплаквания от гръдна болка, стягане, прилошаване и пр., незабавно уведомете. След приключване на изследването, което отнема само няколко минути, екипът ще верифицира качеството на снимките и ако е достатъчно информативно венозния катетър се сваля и изследването приключва. Цялата процедура при съвременните апарати отнема около 20-25 мин. След това не е необходим възстановителен период и можете да продължите заниманията си. В следващите един-два дни пийте повече вода, за да изчистите контраста от тялото си. Възможно е да имате слабо гадене в часовете след изследването.

Резултати
Резултатите се обработват и анализират от специалист по Образна диагностика и после се изпращат на лекуващия лекар. Той ще ги обсъди с Вас и ще посочи какви стъпки да се предпремат в зависимост от находката.