Aa
Образна диагностика

Компютърно-томографска коронарография

Компютърно-томографската коронарография е минимално инвазивен метод, чрез който се изобразяват и оглеждат артериите снабдяващи с кръв сърцето - коронарни артерии. За разлика от традиционната коронарография, КТ коронарография не използва съдов катетър за достигане до сърцето, не е нужно време за възстановяване след изследването, самата процедура не е свързана с рискове и се понася лесно от пациента и получената информация е акуратна и надеждна. Образите се обработват в реално време и от най - добрата позиция за визуализиране на изследваната област, получените образи са триизмерни ,съхраняват се на електронен носител и се архивират в досие на пациента. КТ коронарография все повече се налага като предпочитан метод за диагностика на коронарните заболявания. В същото време традиционната коронарография остава метод на избор, когато се касае за съществуващо сърдечно заболяване, поради терапевтичните възможности на метода.

Защо се прави
Компютърно-томографската коронарография най-широко се използва за диагноза на стесненията на коронарните артерии (исхемична болест на сърцето) и преценка на риска от сърдечен инфаркт, както и за диагноза на гръдната болка. Разновидност на КТ коронарография е калциевия скан - сканиране за калциеви отлагания в стената на коронарните артерии, което  състояние е рисков фактор за исхемична болест на сърцето. В случай, че се открие заболяване на коронарните съдове се прилага традиционна коронарография за лечение на състоянието.

Рискове
Тъй като компютърната томография се базира на използването на рентгенови лъчи, по време на изследването се получава известна доза облъчване, макар и твърде малка, за да застраши здравето и живота на пациента. Но дори и тази незначителна доза е рискова за плода, поради което изследването не се провежда при бременни жени. Необходимо е да предупредите своя лекар, ако имате алергия към контрастна материя или сте имали каквито и да е странични ефекти от прилагането на контраст в миналото. Заболявания на бъбреците, щитовидната жлеза, астма и диабет увеличават риска от странични явления и е необходимо да обсъдите това със своя лекар

Как да се подготвите
Преди изследването ще бъдете помолен/а да свалите всички метални или непостоянно фиксирани обекти от тялото си: очила, бижута, фиби, слухови апарати, подвижни челюсти и пр. Вашият лекар ще Ви даде ясни указания как да се подготвите за изследването. Препоръчително е да се въздържате от храна 4 - 8 часа преди изследването и да не употребявате кафе и съдържащи кофеин храни и напитки, тъй като те ускоряват сърдечната дейност и правят огледа труден. Процедурата се провежда само с информираното Ви съгласие

Какво да очаквате
В Аджибадем Сити Клиник Варна изследването се провежда като извънболнична процедура. За по-доброто оглеждане на коронарните артерии е необходимо пулсът Ви да бъде леко забавен. С тази цел провеждащият изследването лекар ще Ви даде медикамент наречен бетаблокер. През това време ще присъствате в залата за провеждане на изследването под лекарско наблюдение. Когато пулсът Ви е достатъчно забавен, сестрата ще Ви помоли да легнете на апаратната масичка и ще инжектира контрастна материя във вената Ви. Инжектирането на контраста понякога е свързано с чувство на топлина, метален вкус в устата или позиви за уриниране. Процедурата се води от рентгенов лаборант и лекар, които се намират зад стъклена преграда. По звуковата уредба ще получавате указания,които следва стриктно да спазвате. Необходимо е да бъдете максимално неподвижен/неподвижна по време на процедурата и да задържате дъха си когато Ви казват,за да не се компрометира образа. Ако по време на изследването получите каквито и да било оплаквания - болка и стягане в гърдите, прилошаване и пр., непременно уведомете лекаря веднага.

Резултати
Резултатите се разчитат и анализират от специалист по Образна диагностика. Получават се на регистратура лично  на диск и на хартиен носител.