Aa

Компютърно-томографска ангиография

Описание
Компютърно-томографската ангиография е минимално инвазивен метод за изобразяване и оглеждане на кръвоносните съдове. По същество представлява вид рентгеново изследване, което използва рентгенова технология и компютърен скенер за получаване на детайлни образи от кръвоносните съдове. При ангиографията се използва контрастно вещество, за по - добро изобразяване на съдовете. Образите се обработват в реално време и от най - добрата позиция за визуализиране на изследваната област, получените образи са триизмерни , съхраняват се на електронен носител и се архивират в досие на пациента. За разлика от традиционната катетърна ангиография, където е необходимо поставянето на катетър в един от големите съдове на тялото и инжектирането на контраст през него, КТ ангиография е по-бърз, надежден и сигурен метод и свързан с по-малко усложнения.

Защо се прави
Компютърно-томографската ангиография се прилага за изследване на съдовете на мозъка, крайниците, белите дробове, корема, малкия таз, сърцето (виж КТ коронарография). Основните показания за прилагането й са: стеснения/блокаж на съда, травми, аневризми, съдови малформации,  дезорганизирано кръвоснабдяване при съмнение за тумори, атеросклероза, дисекация на аортата и др. Подобен на компютърно - томографската ангиография е КТ калциев скан, който се използва за установяване на калциеви отлагания в стената на съда.Те са водещ рисков фактор за развитието на атеросклероза и исхемична болест на сърцето.

Рискове
Тъй като компютърната томография се базира на използването на рентгенови лъчи, по време на изследването се получава малка доза облъчване, макар и твърде малко, за да застраши здравето и живота на пациента. Но дори и тази незначителна доза е рискова за плода, поради което изследването не се провежда при бременни жени. Необходимо е да предупредите своя лекар, ако имате алергия към контрастна материя или сте имали каквито и да е странични ефекти от прилагането на контраст в миналото. Заболявания на бъбреците, щитовидната жлеза, астма и диабет увеличават риска от странични явления и е необходимо да обсъдите това със своя лекар

Как да се подготвите
Преди изследването ще бъдете помолен/а да свалите всички метални или непостоянно фиксирани обекти от тялото си - очила, бижута, фиби, слухови апарти, подвижни челюсти и пр. Препоръчва се да се въздържате от храна и силни напитки 4 - 8 часа преди изследването. Процедурата се провежда само с информираното Ви съгласие

Какво да очаквате
Преди изследването лаборантът или сестрата ще Ви обяснят подробно в какво се състои изследването и ще Ви дадат подготвителни указания. Много тревожни болни или деца могат да получат и малка доза седатив преди изследването. Ще бъдете помолен/а да легнете на апаратната маса и сестрата ще инжектира йод - съдържащ контраст във вената чрез венозен катетър. Възможно е за кратко да почувствате топлина, метален вкус в устата или позиви за уриниране. След това масичката се плъзга в отвора на компютър - томографската машина и в рамките на следващите няколко минути ротаторната тръба на компютърния томограф изобразява от различни позиции изследваната област. По време на същинското заснемане ще бъдете помолен/а да задържите дъха си. В зависимост от това, коя област на тялото се оглежда ще получите съответните указания. Екипът, който води процедурата е зад стъклена преграда и ще чувате инструкции по интеркома/звуковата уредба. Ако по време на изследването получите каквито и да било оплаквания от гръдна болка, стягане, прилошаване и пр., незабавно уведомете. След приключване на изследването, което отнема само няколко минути, екипът ще верифицира качеството на снимките и ако е достатъчно информативно венозния катетър се сваля и изследването приключва. Не е необходим възстановителен период и можете да се върнете към обичайните си занимания.  В следващите един - два дни пийте повече вода , за да изчистите контраста от тялото си.

Резултати
Резултатите се обработват и анализират от специалист по Образна диагностика и се изпращат на лекуващия лекар.Той ще обсъди с Вас находката и какви стъпки следва да се предприемат.