Aa

Компютърна томография

Описание
Компютърната томография е рентгенов метод, при който се използва специален скенер, за да се покаже моментното състояние на отделни части от тялото. По този начин се визуализират органите в много по - точни и малки детайли, отколкото с обикновения рентенов апарат.

Защо се прави
Компютърната томография е неинвазивен и високо - информативен метод за детайлно и много прецизно изобразяване на малки участъци от тялото.  Компютърния томограф LG LightSpeed  3D в Ситиклиник сканира и представя триизмерно всеки 4 см от човешкото тяло с 64 среза, поради което открива и малки образувания с размери до 1мм . Апаратурата е с висока разделителна спсобност.  Изследването се извършва в рамките на 1 - 2 мин, поради което лъчевото натоварване е минимално.  Това е един от най - бързите и прецизни методи за изследване на органи в гръдната и коремната кухини, малкия таз, костната и мускулната система, ЦНС, големите съдове и коронарните артерии. Разработени са и нисконатоварващи (щадящи)  програми за деца и много увредени болни. Получените образи се обработват в 3 - D формат, архивират се и се съхраняват на електронен носител.

Рискове
Компютърния томограф в Сити Клиник е последно поколение образна технология, поради което изследването се провежда само в рамките на няколко минути и лъчевото натоварване е много ниско.  По време на цялото изследване ще бъдете асистиран от лаборант или медицинска сестра.  В случай, че се налага използването на контрастно вещество, лекарят ще Ви уведоми и ще Ви запита за евентуални алергични реакции към контрастни вещества в миналото.  Важно е да съобщите за подобни инциденти. Независимо, че компютърното изследване е максимално безопасно, не се препоръчва провеждането му по време на бременност. В такива случаи се прибягва до магнитно - резонансно изследване.

Как да се подготвите
В деня преди изследването приемете не по - малко от 4 чаши вода. Четири часа преди изследването не трябва да консумирате твърди и течни храни.  Можете да приемате обичайните си лекарства с няколко глътки вода.  По време на изследването избягвайте да носите дрехи с метални копчета, катарами или други метални части.  Ако кърмаче или малко дете предстои да бъде изследвано, вероятно лекарят ще препоръча меко успокоително, за да остане детето спокойно и неподвижно по време на изследването. Движенията замъгляват образа и водят до неточни резултати.

Какво да очаквате
В началото на изследването ще бъдете помолен/а да попълните формуляр за информирано съгласие за изследването. Лаборант или медицинска сестра ще Ви помогнат да заемете правилната позиция на масата на апарата. По време на цялото изследване ще бъдете под контрола на лаборант и ще получавате напътствия от контролната зала чрез звукова уредба, които трябва стриктно да изпълнявате. Често ще бъдете помолен/а да задържате дъха си, за получаването на по - точен образ.  Ако се налага използването на контрастна материя, ще Ви попитат за алергични реакции в миналото.  Въвеждането на контраста става по венозен път чрез мека венозна система - абукат. По време на инжектирането може да почувствате бързопреходно затопляне. Важно е да не се движете по време на изследването, освен ако не сте получили съответните указания.

Резултати
След компютърната томография не са необходими специални грижи,освен да изпиете 8-10 чаши вода, за да подпомогнете изчистването на организма, ако е била инжектирана контрастна материя. Резултатите са готови веднага и се разчитат в рамките на 1 работен ден. Съхраняват се на електронен носител и се архивират в персонален файл.