Aa
Клинична лаборатория

Изследване на кръв - хематологично, биохимично, имунологично, хормонално, туморни маркери, паразитологично, вирусологично и микробиологично

Описание

Изследването на кръв е рутинно лабораторно изследване. Чрез него се изследват:

  • хематологични показатели-периферна кръвна картина: еритроцити, тромбоцити, левкоцити, ретикулоцити; Диференциална кръвна картина-ДКК; СУЕ; коагулационен статус-време на кървене, време на съсирване, протромбиново време, протромбинов индекс и фибриноген
  • биохимични показатели - кръвна захар, гликиран хемоглобин Нв А1, общ белтък, бъбречни показатели /урея,креатинин/ , билирубин, амилаза, липаза, чернодробни ензими /АСТ,АЛТ,ГГТП,ЛДХ/ , креатинфосфокиназа, алкална фосфатаза, електролити-натрий, калий, хлориди, фофор, калций, микроелементи /желязо,магнезий/, желязо-свързващ капацитет, липиден профил /холестерол, HDL, LDL, триглицериди/ и др.; 
  • имунологични -имуноглобулини, имунореактивен инсулин, антитела, специфични антигени и антитела при вирусен хепатит
  • хормонални изследвания-тироксин, трийодтиронин, тиреостимулиращ хормон, естрогени, прогестерон, андрогени, кортизол, пролактин и др.
  • туморни маркери-СА125, СА19.9, СА 15.3, ПСА , СЕА
  • паразитологични и вирусологични изследвания
  • микробиологични изследвания

Извършва се орален глюкозо-толерантен тест и кръвно-захарен профил.

Защо се прави?

Кръвните изследвания са рутинна лабораторна диагностика

Рискове

Няма, освен в случаите на трудно взимане на кръв. Необходимо е да предупредите лаборант, ако страдате от нарушения в кръвосъсирването и имате склонност към кървене. Ако имате страх от кръв, предупредете лаборанта и поискайте да бъде взета кръв в легнало положение. Желателно е наблизо да има лекар, в случай, че Ви прилошее.

Как да се подготвите?

В случай на планово назначено изследване е важно да знаете следното: Кръвните изследвания се вземат на гладно, след 12 часа хранителна пауза и обикновено сутрин между 8 и 10 ч.  Желателно е да преустановите временно приема на медикаменти и да не сте употребявали алкохол поне 2-3 дни преди теста. Всеки тест има специфични изисквания, за които ще бъдете предупреден/а своевременно. Например, хормоналните изследвания се извършват в определен ден от месечния цикъл. Трябва да спрете редовното си лечение с медикаменти и да не сте пили кафе поне 48 часа преди изследването.

Какво да очаквате?

Взимането на кръвни проби е стерилно и безопасно. Всички консумативи са за еднократна употреба и се вадят от стерилната им опаковка непосредствено преди взимането на кръв. Персоналът е инструктиран и стриктно спазва правилата за беозпасност при работа с биопродукти и стерилните процедури. Местата за взимане на кръв, както и съхранението на епруветките до поставянето им в апарата, се почистват и дезинфекцират след всеки пациент, както и по време на манипулацията, ако това е необходимо. В различно оцветени епруветки се взима кръв за различните изследвания, обикновено с едно убождане. След манипулацията притискайте мястото 10-15 мин с тампонче и избягвайте да натоварвате ръката с тежести същия ден. На мястото на убождането може да се появи синина, която избледнява за няколко дни.

Резултати

Резултатите се получават в рамките на няколко часа или веднага - зависи от изследването и спешността на случая. Те ще Ви бъдат дадени на ръка и никой няма право да ги получи вместо Вас, освен ако изрично не е упълномощен с писмен документ. Информацията от изследванията е строго поверителна. Хормоналните изследвания отнемат 2-3 дни. Персоналът на лабораторията ще Ви уведоми кога да получите резултатите си.