Aa
Кардиология

Холтер ЕКГ

Холтерът представлява малко преносимо устройство, което може да прави постоянен запис на електрическата активност на сърцето (електрокардиограма – ЕКГ) и се означава като Холтер ЕКГ (съществува и Холтер, който проследява артериалното налягане – Холтер АН).

Обикновено Холтер ЕКГ се носи за 24 часа (по-рядко за 48 часа), след което лекарят анализира електрическата активност на сърцето за този период. Съществуват и системи, които позволяват по-дълго проследяване на състоянието на даден човек от неговия лекар от разстояние и в реално време – телемониториране.

Холтер ЕКГ се поставя и се сваля в лекарския кабинет, но през останалото време, докато го носите, вие вършите обичайните си активности. Не е необходимо да се постъпва в болнично заведение за провеждане на Холтер ЕКГ.

Когато приключи периода на наблюдение (обикновено на следващия и по-рядко на по-следващия ден сутринта), трябва да се върнете в лекарския кабинет, където сестрата ще свали устройството.

Вашият лекар може да ви назначи Холтер ЕКГ ако имате оплаквания от „прескачане на сърцето“ или сърцебиене, или необясним епизод на прилошаване / припадък или ако състоянието ви е свързано с повишен риск за аритмия.

Когато  стандартната електрокардиограма не може да осигури необходимата информация за наличието или липсата на нарушения на сърдечния ритъм, лекарят може да ви назначи Холтер ЕКГ. Целта на провеждането на Холтер ЕКГ е установяване на нарушения на сърдечния ритъм при по-дълго наблюдение, тъй като стандартната електрокардиограма обхваща период само от няколко секунди.

Холтер ЕКГ е безопасна процедура, която не е свързана с някакъв риск. Може да възникне реакция на дразнене на мястото на залепване на електродите.

Не е необходима специална подготовка. В деня, в който ще се провежда Холтер ЕКГ, е добре да сте облечен(а) с по-широки дрехи, за да може Холтерът свободно да бъде поставен под дрехите.

Важно е да знаете, че Холтер ЕКГ се уврежда при намокряне. Затова не бива да се къпете или да плувате, докато носите Холтер ЕКГ.

Холтер ЕКГ обикновено се поставя от медицинска сестра (лекарят ще говори с вас след като разгледа записа на следващия ден). Както при стандартната електрокардиограма, така и при Холтер ЕКГ, върху кожата се поставят електродни лепенки, които с тънки кабелчета се свързват към записващото устройство. То се поставя в специална чантичка, която носите на колана си или окачена през врата ви. При мъжете с по-изразено окосмяване се налага обръсване на няколко малки зони на гърдите, за да могат да се закрепят добре електродите. Записващото устройство е с размер приблизително колкото едно тесте карти.

За да не се наруши качеството на записа, избягвайте заставане в близост до метални детектори, магнити, микровълнови фурни, не използвайте електрически самобръсначки, електрически четки за зъби или затоплящи (електрически) одеала. Носете мобилните си телефони и устройства за слушане на музика поне на 15-20 cm разстояние от Холтер ЕКГ.

Желателно е по време на Холтер ЕКГ записа да си водите дневник за активностите през този ден, както и времето на заспиване и на събуждане. Важно е да отбележите какви оплаквания сте имали през деня и кога (точен час) са се появили и изчезнали те. Това може да са „прескачания на сърцето“, сърцебиене, задух, стягане в гърдите и други.

Не е необходимо да правите нищо с апарата по време на записа. Ако някой от електродите се отлепи, или нещо друго ви притеснява, най-добре се обадете в отделението, където е поставен Холтера.

След сваляне на Холтер ЕКГ записът от апарата трябва да бъде прехвърлен, за да може вашият лекар след това да го прегледа. Това може да отнеме няколко часа. След като разгледа записа и го съпостави с вашите оплаквания, лекарят ще поговори с вас за резултата.

Резултатът може да е нормален и да не се налагат повече изследвания или допълнителна терапия. Възможно е Холтер ЕКГ да покаже нова диагноза / състояние, което да наложи промяна в терапията и / или допълнителни изследвания.