Aa
Кардиология

Холтер артериално налягане

Холтерът представлява малко преносимо устройство, което позволява измерване на стойностите на артериалното налягане (АН) през денонощието и записва всички отчетени измервания. Холтер АН наподобява Холтер ЕКГ, но вместо електрическата активност на сърцето, Холтер АН записва артериалното налягане.

Обикновено Холтер АН се носи за 24 часа, след което лекарят анализира стойностите на АН за този период. Целта е да се обхване активния период от денонощието, когато сме изложени на стрес, нощта и ранните сутрешни часове, през които често се получава по-значимо повишение на АН.

Холтер АН се поставя и се сваля в лекарския кабинет, но през останалото време, докато го носите, вие вършите обичайните си активности. Не е необходимо да се постъпва в болнично заведение за провеждане на Холтер АН.

Холтер АН е безопасна процедура, която не е свързана с риск. По време на измерване на АН ще усещате стягане на мишницата, което е подобно на това при измерване на АН със стандартен апарат. Възможно е измерванията през нощта да нарушат съня ви, но повечето пациенти не се събуждат по време на нощните измервания от апарата.

Не е необходима специална подготовка. В деня, в който ще се провежда Холтер АН, е добре да сложите блуза с по-широк ръкав, за да може маншета на апарата да се постави на мишницата ви и да се скрие под ръкава на дрехата.

Провеждането на Холтер АН е безболезнена и неинвазивна процедура. Маншетът, както и записващото устройство можете да скриете под дрехите си. Холтер АН обикновено се поставя сутрин, след което може да отидете на работа или да провеждате други, обичайни за вас занимания.

Важно е да знаете, че Холтер АН се уврежда при намокряне. Затова не бива да се къпете или да плувате, докато носите Холтер АН.

Холтер АН обикновено се поставя от медицинска сестра (лекарят ще говори с вас след като разгледа записа на следващия ден). Състои се от маншет, който прилича на маншетите на стандартните апарати за измерване на АН. Маншетът се поставя на мишницата на ръката, която не е доминантна, т.е. ако си служите с дясна ръка, маншетът се поставя на лявата.

Маншетът е свързан чрез гумен маркуч със същинската част на Холтера – устройство, което е програмирано да подава сигнал за измерване на АН и да напомпва маншета на всеки 15, 20 или 30 минути през деня и на всеки 30, 40 или 60 минути през нощта (програмирането може да се направи различно, според нуждите). Данните от измерванията се записват в устройството, за да може на следващия ден да бъдат прехвърлени и разчетени от лекаря. Това устройство е с размер приблизително колкото едно тесте карти.

След поставяне на апарата е желателно да се ангажирате с обичайната си активност. Добре е по време на Холтер ЕКГ записа да си водите дневник за активностите през този ден, времето на заспиване и на събуждане, както и времето на прием на лекарства.  Отбелязвайте в този дневник ако имате оплаквания, като например главоболие или световъртеж и замайване, които могат да се дължат на повишено или понижено АН. На следващия ден лекарят ще може да съпостави оплакванията ви с конкретните стойности на АН в този момент и така ще се определи дали тези оплаквания се дължат на промяна в стойностите на АН.

Важно е да знаете, че по време на измерване трябва да спрете да се движите и да говорите, и да държите ръката неподвижна, с маншета на нивото на сърцето. Повечето апарати разполагат с бутон, който можете да натисните ако желаете да измерите АН в точно определен момент, независимо и допълнително на зададената програма на измервания. Този бутон ще ви бъде демостриран от медицинската сестра при поставяне на Холтер АН.

Водете си дневник на активностите, времето на лягане и ставане от сън, часовете на прием на медикаменти и, особено важно, на оплакванията, за да може след това лекарят да сравни данните от Холтера с вашите оплаквания и дейности.

Когато приключи периода на наблюдение (на следващия ден сутринта), трябва да се върнете в лекарския кабинет, където сестрата ще свали устройството.

Защо се прави

Много често в лекарския кабинет измерените стойности на АН не отговарят точно на реалните. Това състояние се нарича „хипертония на бялата престилка“ и се дължи на притеснението от това, че посещавате лекар и че ви се измерва АН. Това притеснение води до повишаване на АН и затова стойностите, измерени в лекарския кабинет, може да са по-високи от реалните (тези, извън лекарския кабинет, или наричани още амбулаторни стойности на АН).

Затова Холтер АН предоставя възможност за многократно измерване на АН извън болничната обстановка. Приема се, че тези измервания отразяват по-правилно реалните стойности на АН.

Вашият лекар може да ви назначи Холтер АН в следните случаи:

  • Ако се съмнява, че може да имате хипертония на бялата престилка  
  • При съмнение за скрита хипертония – това е състояние, обратно на хипертонията на бялата престилка, при което АН е нормално в лекарския кабинет, но вие измервате повишени стойности у дома
  • За да се оцени по-точно дали терапията за повишено АН при вас е ефективна
  • Когато вашето АН варира значително
  • При съмнение за спадане на АН в определенни периоди от деня
  • При бременни с повишени стойности на АН
  • Когато има голямо разминаване между АН, измерено в лекарски кабинет и у дома
  • Ако е необходимо да се оценят стойностите на АН през нощта – това е от значение при определени заболявания (виж по-надолу), които са свързани с по-високо АН през нощта

След сваляне на Холтер АН данните от апарата трябва да бъде прехвърлени, за да може вашият лекар след това да го прегледа. След като разгледа записа и го съпостави с вашите оплаквания, лекарят ще поговори с вас за резултата.

Холтер АН дава информация на средните стойности на систолното и диастолно АН през денонощието, за стойностите през активната част на деня и през нощта, за ранните сутрешни стойности (ако АН се покачва рязко в тези часове, това може да е опасно за вашето здраве), могат да се отчетат измерванията по време на оплаквания, при физическа активност, както и във всеки друг момент от денонощието, който ни интересува.

Резултатът може да покаже, че стойностите на АН са нормални, т.е. или при вас не се налага лечение, или терапията, която приемате, е достатъчна. Възможно е да се установи, че измерените повишени стойности на АН в лекарсия кабинет не съответсват на нормалните стойности от Холтер АН – това означава, че имате хипертония на бялата престилка.

В някои случай стойностите на АН, измерени от Холтер АН, са високи. Това означава, че имате артериална хипертония и трябва да провеждате определена терапия, или че лекарствата, които приемате за понижаване на АН, не са достатъчно ефективни и трябва да се допълнят / заменят.