Aa
Кардиология

Хирургия при сърдечна недостатъчност

В Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център прилагаме богат спектър от хирургични интервенции. При левостранната сърдечна недостатъчност основната концепция е възстановяване на левокамерната геометрия, едновременно с подобряване на коронарния кръвоток и коригиране на клапните увреди.

Постинфарктната аневризма на лява камера е усложнение на миокардния инфаркт, което води до намаляване на ефективния ударен обем (левостранна сърдечна недостатъчност) и е свързано с риск от пристенна тромбоза, системна емболия (мозъчен инсулт, периферна исхемия) и камерни аритмии. С успех прилагаме обем-редуциращи операции (операция на Дор, линеарна пластика).

При индицирани пациенти съвместно със специалистите по ритъмни и проводни нарушения на сърцето прилагаме ресинхронизираща терапия – с доказана ефективност по отношение на подобряване на качеството и продължителността на живота.