Aa
Гастроентерология

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография- ЕРХПГ

Използва се комбиниран ендоскопски и Рентгенов метод за изследване на жлъчните канали и главния панкреасен проток. Изследването започва след поставянето Ви в ляво странично положение с лявата ръка над тялото. След интравенозна анестезия или леко обезболяване чрез малък венозен източник /абокат/, тънка гъвкава тръба се въвежда през устата Ви и се достига до мястото на вливане на гореспоменатите канали в дванадесетопръстника /Папила/. Там в тях се вкарва тънка сонда, а през нея контрастно вещество. Правят се рентгенови снимки на тези структури. Е.Р.Х.П.Г. не е чисто диагностичен метод и винаги трябва да е съчетан с терапевтични /лечебни/ процедури като: малък разрез на Папилата(мястото през което се вливат храносмилателните ензими и жлъчката в дванадесетопръстника), изваждане на камъни, разширяване на стеснени от заболяване участъци или поставяне на специални протези, за да не се запушат отново. В много случаи тези действия могат да заместят голяма отворена коремна операция. Времетраенето на изследването варира от 30-40 мин. до 1 час. След процедурата Вие ще бъдете настанен в специална стая за възстановяване и проследяване на пулс, кръвно налягане, дишане.