Aa
Кардиология

Ехокардиография

Ехокардиографията по същество представлява изследване на сърцето с ултразвукови вълни, базирано върху различната способност на сърдечните структури да рефлектират тези вълни. То представя в реално време структурата и функцията на сърцето, както и движението на кръвотока през сърдечните кухини и големите съдове. Съвременните апарати са снабдени и с Доплер диагностика, която спомага за оценката на силата, градиента и посоката на кръвния ток през сърцето и съдовете. Вариант на изследването е трансезофагеалната ехокардиография, която представлява оглед на сърцето през хранопровода. Тя е по - чувствителна от трансторакалната (през гръдната стена) ЕхоКГ тъй като трансдюсера е по - близо до сърцето. Стрес - ехокардиографията е начин да се прецени функцията на сърцето в условията на физическо натоварване, тъй като някои сърдечни проблеми се проявяват при физическа дейност - например исхемичната болест на сърцето.  Интима медиа индекс e метод, чрез който с помощта на ултразвукови вълни се измерва дебелината на двата най - вътрешни слоя на стената на големите артерии.  Това е широко разпространен метод за детекция на субклинична (безсимптомна)  коронарна атеросклероза и за прогнозиране риска от сърдечно - съдови усложнения при високо - рискови пациенти с диабет,  затлъстяване,  хипертония и др.

Чрез ехокардиографията и Доплер ехокардиографията се получават образи на сърцето в реално време. Изследването се използва за:

оценка на цялостната функция на лявата камера, в т.  ч.  намалено движение на стената, аневризма, интракавитарни тромби и хипертрофия на стената на камерата, фракцията на изтласкване/скъсяване и други хемодинамични параметри

 • за оценка на хемодинамиката на дясната камера и дясното предсърдие
 • заболявания на клапния апарат и преценка на кръвотока през клапите - градиент, скорост, посока
 • наследствени сърдечни малформации и аномалии
 • ендокардит и наличие на вегетации по клапния апарат
 • перикардни изливи
 • кардиомиопатии
 • за оценка на кръвния ток през сърцето и артериите
 • Трансезофагеалната ЕхоКГ е с приложение при:
 • аортна дисекация
 • оценка на функцията на клапни протези
 • при съмнение за сърдечен произход на емболи
 • ендокардит

Стрес-ехокардиографията се прилага при:

 • оценка на камерната функция и фракцията на изтласкване
 • задебелявания на миокарда
 • регионални промени в движението на стената преди и след натоварване

Интима медия индекс е широко разпространен метод за детекция на субклинична (безсимптомна) коронарна атеросклероза и за прогнозиране риска от сърдечно - съдови усложнения при високо - рискови пациенти с диабет, хипертония и др.

Как да се подготвите

Не е необходима предварителна подготовка за изследването. Можете да примате редовните си лекарства и да се храните както обичайно.

Какво да очаквате

По време на изследването пациентът е съблечен до кръста и лежи на лявата си страна или по гръб.  Върху трансдюсера - наконечника на апарата,  се поставя малко гел за получаването на по - добър образ. Върху екрана на апарата се получават изображения на сърцето в реално време.  Сърдечните структури се виждат в бяло, а кръвта и други течности - в черно.  По време на изследването ще получавате указания за задържане на дъха си или промяна на положението, които следва да изпълнявате точно.  Времетраенето на изследването е 15 - 30 мин.

Резултати

Резултатите се отпечатват на хартиен или електронен носител и разчитането се извършва веднага. След изследването можете да възобновите обичайните си занимания

Свързани диагнози