Aa
Образна диагностика

Ехография на корем

Ултразвуковата диагностика,  известна още като ехография, е диагностична процедура, която се базира на провеждането на високо-честотни звукови вълни ( извън слуховия предел на човешкото ухо)  през телесните тъкани. Различните органи отразяват по различен начин тези вълни и създават определен образ, който се проектира на видеоекран. Чрез този метод се визуализират органите в реално време и в тяхното естествено движение.  Ултразвуковото изследване на коремните органи е бърз, неинавзивен и високоинформативен метод за диагностика на заболявания и състояния на органите в коремната кухина, както и първоначално изследване при оплаквания от страна на тези органи.

Ехографията е широко използван метод за диагноза на множество заболявания и състояния, както поради неговата надеждност и информативност, така и поради факта, че е напълно безвреден и може да се повтаря неограничен брой пъти. Коремната ехография се прилага за диагностичен оглед на всички коремни органи - черен дроб, далак, панкреас, жлъчен мехур, наличие на блокаж в големите кръвоносни съдове, както и установяване на течност в коремната кухина или уголемени лимфни възли.  Ехографията може да се комбинира с други методи на изследване за получаването на по-пълна и точна диагноза.

Как да се подготвите
Желателно е да не се храните преди изследването, за да не се раздуват червата от газове, които затрудняват огледа. Ако сте на инсулиново лечение, предупредете своевременно лекаря, който провежда изследването, с оглед избягване на дълго гладуване и спадане на кръвната захар.

Какво да очаквате
Изследването се провежда в легнало положение и с изложен за ехографски достъп корем. Лекарят ще постави малко количество безцветен гел върху изследваната област и с леки движения на трансдюсера ще започне огледа от различни позиции. По принцип изследването е безболезнено, но ако по време на провеждането му изпитвате болка от приложения натиск, необходимо е веднага да съобщите това на изследващото лице.  Процедурата трае 30 - 40 мин.

Резултати
Резултатите от изследването са готови веднага и в повечето случаи се заснемат на хартиен носител, който се прилага към досието. Лекарят ще обсъди с Вас и ще препоръча допълнителни изследвания, ако са необходими. След изследването можете да възобновите обичайните си занимания.