Aa
Образна диагностика

Дигитална мамография

Дигиталната мамография е високоинформативен и прецизен рентгенов метод за визуализиране на млечните жлези. Дозата на облъчване е незначителна, изследването се провежда бързо и с максимален комфорт за пациента и резултатите се обработват в реално време и в триизмерен формат.

 

Защо се прави

Това е незаменим метод за скрининг и ранна диагностика на злокачествени образувания на млечните жлези. Скрининговите изследвания са профилактични. Между 35 - 40 години трябва да се направи една базисна мамография, която служи за сравнение с по-късно направените изследвания. След 40 г. възраст се прави 1 път годишно.

Диагностичната мамография се прави при наличие на симптоми от страна на млечните жлези: уплътнения, промени в кожата, увеличени лимфни възли в подмишничните ямки, болка, необичайна секреция от зърното. Фамилната история за близки със заболяване на млечните жлези е абсолютно показание за редовни прегледи. Образите се архивират и съхраняват на електронен носител, което позволява сравняване и проследяване във времето. При нужда се провеждат допълнителни изследвания - ехография или магнитен резонанс на млечните жлези.

Рискове

Изследването не е съпроводено с риск за здравето на пациента. Рентгеновото облъчване е минимално, а самото изследване се провежда в рамките на 1-2 мин.Трябва да предупредите ако сте бременна, поради риска от лъчево натоварване за плода. Много плътни фиброзни жлези, както и импланти не се изобразяват чрез този метод.

Как да се подготвите

Не е необходима специална подготовка. Препоръчва се да не се използват лосиони и кремове за тяло преди изследването.

Какво да очаквате

Преди изследването пациентката се запознава с процедурата и подписва информирано съгласие за провеждането й. Изследването се провежда в изправено положение. Гърдата се поставя между две плоскости, които се движат бавно и създават лек натиск върху млечната жлеза. Това може да предизвика известен дискомфорт,но за кратко време. По време на изследването ще бъдете помолена да задържите дъха си,за да не се замъглява образа при заснемането. Същата процедура се повтаря и с другата гърда.

Резултати

Моля, попитайте на Регистратура кога ще е готов Вашият резултат. 

Резултатите ще Ви бъдат дадени лично на диск/CD и разчитане на хартиен носител. Според европейската конвенция за защита на лични данни GDPR никой няма право да ги получи вместо Вас, освен ако изрично не е упълномощен с писмен документ. Информацията от изследванията е строго поверителна.