Aa
Дерматология и Венерология

Дерматоскопия и видеодерматоскопия

Дерматоскопията е неинвазивна медицинска процедура, чрез която се оглежда с увеличително стъкло/лупа повърхността на кожата и се търсят морфологични промени , които иначе са невидими с невъоръжено око. Видеодермоскопията е съвременен вариант, където с помощта на видео камера данните се проектират на видео - екран, където се анализират по - добре.Увеличението е по - голямо - до 1000 пъти и данните могат да се съхранят за  по - късна обработка или да се използват за сравняване.

Защо се прави
Дерматоскопията и видеодермоскопията намират широко клинично приложение като бърз ориентировъчен метод за оценка на: кожни новообразувания - меланома, базален, сквамозен рак, паразитни инфекции, псориазис, заболявания на ноктите и космите/скалпа и др.  Дерматоскопията и видео - дерматоскопията се използват за диференциална диагноза, прогноза или мониториране след лечение на кожните заболявания.

Как да се подготвите
 Не е необходима специална подготовка преди изследването. Добре е кожата на областта, която ще се изследва да е чиста. Преди изследването не употребявайте кремове и лосиони за тяло.

Какво да очаквате
Изследването се провежда с уред, снабден с източник на светлина и лупа, наречен дерматоскоп. С него една по една се оглеждат всички кожни бенки или други промени по кожата. За по - добра видимост се използва и прозрачна течност, която се накапва на съмнителните места. Те се заснемат и по - късно се анализират от специалист. При видеодермоскопията образът се проектира на екран и се оглежда детайлно и с голямо увеличение. Данните се съхраняват в досие на пациента и се използват за референти цели.
Резултатите се обработват и анализират от специалист-дерматолог, обучен в диагностиката и лечението на кожните новообразувания.